Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Niesąd „ukarał” I.Tuleyę

Niesąd „ukarał” I.Tuleyę

Jestem sędzią europejskim, nie uznam orzeczenia Izby Dyscyplinarnej i będę nadal orzekał – mówi sędzia Igor Tuleya
9 czerwca już raz polityczna Izba Dyscyplinarna SN orzekała w sprawie immunitetu sędziego, odmawiając wówczas uchylenia immunitetu. W wyniku zażalenia prokuratury, sprawę teraz rozpoznał trzyosobowy skład tej Izby, który już dwukrotnie odraczał wydanie decyzji.

Sędzia Igor Tuleya jest ścigany w związku orzeczeniem, w którym nakazał prokuraturze wyjaśnić nieprawidłowości podczas sejmowego głosowania w grudniu 2016 r., popełnione przez posłów rządzącej w Polsce partii. Sędzia Igor Tuleya przewiduje, że może zostać mu uchylony immunitet, z czym wiąże się zawieszenie w czynnościach sędziowskich.

„Żaden polityczny sąd nie może odsunąć mnie od orzekania. Jestem sędzią europejskim, nie uznam orzeczenia Izby Dyscyplinarnej, niezależnie co się wydarzy będę nadal orzekał. Prawo europejskie nie może ustępować przed bezprawiem.” – mówi sędzia Igor Tuleya.

18 listopada sędziowie w całej Polsce, w ramach solidarności z sędzią Tuleyą, będą uczestniczyć w internetowej akcji solidarności wysyłając zdjęcia sprzed swoich sądów. O g. 11.30 odbędzie się również przed SN manifestacja poparcia, uwzględniająca ograniczenia epidemiczne.

Obecny przed SN będzie m.in. sędzia Paweł Juszczyszyn oraz sędzia Igor Tuleya, który na posiedzenie nie wchodzi, gdyż nie uznaje działalności Izby.

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie uchylenia immunitetu sędziemu Sądu Okręgowego w Warszawie Igorowi Tulei.

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia stanowczo potępia decyzję izby dyscyplinarnej działającej w budynku Sądu Najwyższego o uchyleniu immunitetu sędziemu Sądu Okręgowego w Warszawie Igorowi Tulei. Izba dyscyplinarna nie spełnia kryteriów niezależnego sądu, tak w rozumieniu prawa krajowego, jak i wspólnotowego, co potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 stycznia 2020 roku (BSA I-4110-1/20). Tym samym izba dyscyplinarna posiada charakter sądu wyjątkowego, którego ustanowienie w czasie pokoju jest zakazane przez Konstytucję RP. Już z tego powodu decyzje wydawane przez osoby wchodzące w skład rzeczonej izby nie mają charakteru orzeczeń wydanych przez należycie obsadzony sąd. To właśnie brak atrybutów niezależnego sądu, a tym samym sądu, który gwarantuje prawo do skutecznego środka prawnego, skutkował zawieszeniem przez TSUE przepisów dotyczących funkcjonowania izby dyscyplinarnej. Dzisiejsza decyzja o uchyleniu immunitetu sędziemu Igorowi Tulei ignoruje postanowienie TSUE z dnia 8 kwietnia 2020 roku, a tym samym w sposób rażący narusza prawo wspólnotowe, a także przepisy Konstytucji. Tego rodzaju działania osób zasiadających w izbie dyscyplinarnej wykluczają Polskę z kręgu krajów cywilizowanych, w których takie zasady jak praworządność, czy niezależne sądownictwo stanowią fundament funkcjonowania państwa.
Działalność izby dyscyplinarnej narusza prawo wspólnotowe oraz Konstytucję RP, a także szkodzi wizerunkowi Polski na arenie międzynarodowej. Owa działalność stanowi element zamkniętego i kompletnego systemu dyscyplinarno – urzędniczego, który został stworzony przez obóz rządzący w celu przejęcia politycznej kontroli nad władzą sądowniczą i Prokuraturą w Polsce. Uchylenie immunitetu sędziemu Igorowi Tulei przez organ niespełniający cech sądu w rozumieniu prawa krajowego i wspólnotowego stanowi przejaw represji stosowanych wobec sędziego, którego orzeczenia są niewygodne dla polityków obozu rządzącego i który ma odwagę publicznie krytykować szkodliwe zmiany wprowadzane przez obóz rządzący w obszarze Wymiaru Sprawiedliwości. Poprzez uchylenie immunitetu na wniosek upolitycznionej prokuratury, podległej Zbigniewowi Ziobrze, próbuje się wykluczyć sędziego z życia publicznego, zawodowego i wywołać tym samym efekt mrożący w środowisku niezawisłych sędziów.
Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia oświadcza, że niezależnie od metod i środków, których władza polityczna użyje do eliminacji niezależnych sędziów z życia publicznego, nadal będzie prowadził działania w obronie praworządności oraz praw człowieka, czyniąc to w interesie wszystkich obywateli Polski. Będziemy zawsze bronić dobrego imienia każdego sędziego, który poddawany jest politycznym represjom ze strony zależnych od władzy politycznej prokuratorów.

Sprawdź także

Tour de Konstytucja PL

Miał ruszyć 3 maja, pandemia spowodowala,że Tour de Konstytucja PL rozpocznie sie 4 czerwca. Tour …