Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Nieuczciwa konkurencja w internecie

Nieuczciwa konkurencja w internecie

Naczelna Rada Adwokacka opublikowała komunikat Komisji Etyki Zawodowej oraz Zespołu do spraw Zwalczania Nieuczciwej Konkurencji w sprawie korzystania przez adwokatów z technologii informatycznych. KOMISJA przypomina o konieczności dostosowania wszelkich form rozpowszechniania informacji o prowadzonej działalności zawodowej…… oraz wszelkich form praktyk zawodowych do reguł zawartych w ?Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu?.
Technologie informatyczne wykorzystywane w pracy zawodowej są wyłącznie środkiem technicznym, ułatwiającym i usprawniającym działalność zawodową, w żadnym jednak zakresie same w sobie nie modyfikują zasad deontologicznych, jakie obowiązują członków Adwokatury.
Komisja jednocześnie z niepokojem stwierdza, że przeprowadzona analiza sposobów informowania o wykonywanym zawodzie oraz analiza form praktyki zawodowej potwierdziła w szeregu przypadków naruszanie norm dotyczących:
– tajemnicy zawodowej (w szczególności poprzez wypowiedzi na portalach społecznościowych, które ujawniają lub pozwalają na ujawnienie tożsamości stron oraz ich merytorycznych stanowisk, zawierają komentarze dotyczące składu orzekającego oraz elementów taktyki procesowej);
– zasad reklamy (poprzez umieszczenie informacji innych niż określają przepisy deontologiczne, zawierających nieweryfikowalne pojęcia ocenne, wprowadzające w błąd co do zakresu lub formy prawnej prowadzonej działalności, korzystania z rzekomych rankingów kreowanych sztuczne dla potrzeb reklamowych, umieszczania reklam komercyjnych podmiotów trzecich lub korzystania z reklam innych podmiotów);
– naruszenia zakazu korzystania z odpłatnych form pośrednictwa w kontaktach z klientem lub dla potrzeb pozyskania klienta;
– braku zabezpieczenia technicznego korespondencji elektronicznej, prowadzonej z wykorzystaniem serwerów publicznych;
– organizowania form współpracy zawodowej niezgodnie z przepisami ustawy prawo o adwokaturze oraz ustawy o świadczeniu usług na obszarze RP.
Jeżeli uchybienia nie zostaną konwalidowane – w przypadku stwierdzenia ewentualnych naruszeń ? w terminie do dnia 31 sierpnia 2013 roku usunięte zostaną z nośników elektronicznych niezgodne z prawem lub z zasadami etyki treści, a formy działalności dostosowane do obowiązujących przepisów prawa.

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …