Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / NIK a bezpieczeństwo na drogach

NIK a bezpieczeństwo na drogach

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski spotkał się z Pawłem Olszewskim, powołanym na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego. Powołanie pełnomocnika to spełnienie postulatu Izby, która w 2014 roku wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów o ustanowienie organukoordynującego problematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Paweł Olszewski spotkał się z prezesem Krzysztofem Kwiatkowskim, bo jest zainteresowany raportami NIK dotyczącymi bezpieczeństwa drogowego w Polsce. Co w ustaleniach Izby zwróciło szczególną uwagę pełnomocnika? M.in. fakt, że wciąż zbyt mało jest w naszym kraju dróg dwujezdniowych zmniejszających ryzyko wystąpienia najgroźniejszych wypadków, a na drogach jednojezdniowych o dużym natężeniu ruchu brakuje odrębnych pasów, które umożliwiają bezpieczne wyprzedzanie (tzw. koncepcja 2+1). Niewystarczająca jest też liczba bezkolizyjnych skrzyżowań lub tzw. lewoskrętów z osobnymi światłami, świateł na przejściach z dużym natężeniem ruchu oraz tych elementów, które służą odseparowaniu pieszych i rowerzystów od samochodów (w tym chodników i ścieżek w małych miejscowościach). NIK uważa też, że zaangażowanie strażników gminnych i miejskich w obsługę fotoradarów przenośnych jest podyktowane w wielu wypadkach głównie chęcią pozyskiwania pieniędzy dla gminnej kasy i niewiele wspólnego ma bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego. Wiele miejsca w dyskusji poświęcono bezpieczeństwu pieszych.
O ile w całej UE blisko połowę ofiar śmiertelnych wypadków stanowią niechronieni uczestnicy ruchu drogowego – tj. piesi, rowerzyści, motocykliści, motorowerzyści – o tyle Polska niechlubnie wyróżnia się na tle Wspólnoty wysokim udziałem ofiar śmiertelnych właśnie wśród pieszych (Polska – 34 proc., UE – 21 proc.).
Prezes NIK poinformował Pawła Olszewskiego o zbliżającej się kontroli dotyczącej bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Kontrolerów Izby w szczególności będzie interesowało: Czy prowadzone działania edukacyjne i prewencyjne zwiększyły bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów? Czy infrastruktura drogowa w dostatecznym stopniu zapewnia bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów? Czy przedsięwzięcia w zakresie kontroli ruchu drogowego realizowane przez Policję, Inspekcja Transportu Drogowego i straże gminne (miejskie) przyczyniły się do zwiększania bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów? Czy obowiązujące przepisy chronią w dostatecznym stopniu pieszych i rowerzystów? Czy w planach rozwoju przestrzeni miejskiej i pozamiejskiej uwzględniono interesy pieszych i rowerzystów? Jakie przedsięwzięcia podjęto, aby była to przestrzeń bardziej bezpieczna dla pieszych i rowerzystów? Prezes NIK wyraził zadowolenie z powołania pełnomocnika rządu do spraw regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego. To spełnienie jednego z najważniejszych postulatów Izby, która już w 2014 r. wnioskowała do Prezesa Rady Ministrów o ustanowienie organu koordynującego tę problematykę. Pełnomocnik wyposażony w prerogatywy i niezbędne środki ma być odpowiedzialny za koordynację i realizację zadań, które przyczynią się do zmniejszenia liczby wypadków i ofiar na polskich drogach. Paweł Olszewski powołany został na to stanowisko w randze sekretarza stanu.

Sprawdź także

Oświadczenie 13 sędziów IC SN

Oświadczenie 13 Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Nie można wybierać kandydatów na Prezesa Izby Cywilnej …