Najnowsze informacje

NIK o wszystkich drogach

Na Konwencie Wojewodów Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił wyniki kontroli dotyczącej organizacji ruchu na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. W kontroli tej wzięły udział, na zlecenie NIK, służby inspekcyjne z Urzędów Wojewódzkich. Wojewodowie z całego kraju zgromadzeni na Konwencie zapoznali się z wynikami kontroli?Organizacja ruchu na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.? Po raz pierwszy w historii Izby na zlecenie NIK zadania kontrolne wykonywały służby inspekcyjne wojewodów. Kontrolę koordynował i końcowy raport sporządził Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK, który sformułował następujące wnioski:
– należy wprowadzić obligatoryjne przyjęcie organizacji ruchu na wszystkich drogach, także tych wybudowanych przed 1999 rokiem;
– należy określić sankcje w ustawie Prawo o ruchu drogowym dla zarządców dróg za umieszczanie znaków i sygnalizatorów niezgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Wojewodowie mogliby nakładać, w drodze decyzji administracyjnej, kary finansowe w przypadku stwierdzenia takich sytuacji;
– konieczne jest wdrożenie ogólnopolskiego elektronicznego systemu organizacji ruchu;
– należy zmienić niedobrą praktykę przy usuwaniu drzew i krzewów w pobliżu dróg. Obecnie w przypadku usunięcia jednego drzewa (np. ze względu na bezpieczeństwo ruchu lub przebudowę drogi) organ wydający zezwolenie nakazuje często posadzić w zamian nawet do trzech drzew w pobliżu drogi. Według policyjnych statystyk w okresie od 1 lipca 2012 do 30 czerwca 2013 w wyniku uderzenia w drzewo doszło do ponad 6 tys. wypadków i kolizji.
Cały raport: http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-oznakowaniu-drog.html

Sprawdź także

Zapomniana wojna w Sudanie

Sudan to w tym momencie piekło na Ziemi. Zbrodnicza armia dopuszcza się gwałtów i masakr …