Strona główna / Aktualności / NIK podejmuje Zarząd EUROSAI

NIK podejmuje Zarząd EUROSAI

W Krakowie, z inicjatywy NIK, na trzydniowych obradach spotyka się prezydium Zarządu EUROSAI (Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli), które tworzy: przewodniczący Seyit Ahmet BAŞ (prezes Trybunału Obrachunkowego Turcji), wiceprzewodniczący Krzysztof Kwiatkowski (prezes Najwyższej Izby Kontroli) oraz wiceprzewodniczącyMiloslava Kala (prezes Najwyższego Urzędu Kontroli Czech). Spotkanie jest pierwszym po majowym Kongresie EUROSAI, na którym 50 europejskich organów kontroli przejęło nowy Plan Strategiczny tej Organizacji na lata 2017?2023. Prezydium tworzy Zespół Koordynujący do realizacji Planu Strategicznego. Spotkanie w Krakowie służy przyjęciu szczegółów jego realizacji wraz z harmonogramem. Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli (ang. European Organisation of Supreme Audit Institutions – EUROSAI) zrzesza obecnie 50 członków, w tym Najwyższe Organy Kontroli (NOK) z 49 krajów oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy. EUROSAI wspiera międzynarodowe kontrole równoległe, ujednolica metodykę kontroli, koordynuje współpracę z instytucjami międzynarodowymi oraz prowadzi działalność szkoleniową. W ramach Organizacji działają grupy robocze oraz zadaniowe skoncentrowane na konkretnych tematach. Więcej na stronie NIK

Sprawdź także

Jaki model sprawiedliwości

W piątek (17 maja br.) odbyło się zapowiadane wcześniej spotkanie szefa resortu sprawiedliwości Adama Bodnara …