Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / NIK podsumowuje rok

NIK podsumowuje rok

Więcej kontroli i wystąpień pokontrolnych w porównaniu z 2017 rokiem, więcej także wniosków de lege ferenda, czyli o zmianę konkretnych przepisów prawa – tak można krótko podsumować działalność Najwyższej Izby Kontroli w 2018 r. Jak przypomina prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski Izba od stu lat dba o zgodne z prawem, gospodarne, celowe wykorzystanie i rzetelne rozliczanie środków publicznych oraz monitoruje skuteczność i efektywność funkcjonowania organów władzy publicznej. Wartości i zasady działania, sformułowane w dekrecie o powołaniu Najwyższej Izby Kontroli Państwa z 7 lutego 1919 r. są ponadczasowe i nadal obowiązują w Izbie.

W ubiegłym roku Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła 111 kontroli planowych, w tym kontrolę wykonania budżetu państwa w 2017 r. Reagując na bieżącą sytuację i sygnały o potencjalnych nieprawidłowościach, zgłaszanych m.in. przez parlamentarzystów i obywateli, NIK przeprowadziła 91 kontroli doraźnych. Przeliczając to na kontrole jednostkowe w 2018 r. wzrosła w stosunku do roku 2017 zarówno liczba wystąpień pokontrolnych (z 2196 do 2322), jak też wniosków pokontrolnych sformułowanych przez NIK (z 4543 do 4851).Cały raport na stronie NIK.

Sprawdź także

Polska racja stanu!!!

Polska racja stanu wymaga, abyśmy obecnie nie milczeli – sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku …