Najnowsze informacje

NIK pomaga PIP

Najwyższa Izba Kontroli, uznając instytucję partnerstwa publiczno-prywatnego za instrument sprzyjający rozwojowi, zwłaszcza społeczności lokalnej, włącza się aktywnie w proces jej upowszechniania ? powiedział Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski na seminarium w Pałacu Prezydenckim. Kontrole Izby podpowiadają jak prawidłowo, rzetelnie, gospodarnie i w zgodzie z prawem kształtować relacje publiczno-prywatne w ramach PPP. Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski wziął udział w seminarium ?PPP jako instrument realizacji rodzinnej polityki mieszkaniowej?, zorganizowanym przez Kancelarię Prezydenta RP.
Seminarium otwarły wystąpienia minister Ireny Wóycickiej (KPRP), Ministra Pawła Orłowskiego (MIR) oraz Ireny Herbst (Fundacja Centrum PPP). Zaproszeni goście debatowali nad podjęciem koniecznych działań, prowadzących do skutecznego upowszechnienia formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w polskiej praktyce świadczenia usług publicznych. Prezes Kwiatkowski przedstawił wnioski płynące z raportu NIK pt. ?Kontrola realizacji przedsięwzięć w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego?, zaznaczając, że zdaniem Izby PPP stymuluje rozwój gospodarczy.
Ten rodzaj partnerstwa jest korzystny zarówno dla podmiotów publicznych, jak i inwestorów prywatnych, dlatego tak ważna jest jego upowszechnianie w Polsce – powiedział Kwiatkowski. Prezes NIK wspomniał o koniecznych warunkach, które należy stworzyć, aby relacje publiczno-prywatne w ramach PPP mogły być kształtowane w sposób zgodny z prawem, gospodarny i rzetelny.
Seminarium PPP Partnerstwo publiczno-prywatne jest odpowiedzią społeczeństw na wyzwania cywilizacyjne, przed którymi stają wszystkie demokratyczne kraje gospodarki rynkowej – i bogate i biedne – mówili zaproszeni goście. Takie partnerstwo daje odpowiedź na pytanie w jaki sposób, przy silnym ograniczeniu wielkości funduszy publicznych, zaspokoić rosnące oczekiwania społeczne dot. świadczenia usług publicznych. Uczestnicy seminarium zgodzili się, że w sferze mieszkalnictwa, PPP oznacza możliwość budowy mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach, spełniających funkcję obecnych mieszkań komunalnych, finansowanych, w znacznej części ze środków prywatnych. Udział Polski w europejskim rynku partnerstwa publiczno-prywatnego szacuje się na 1,7 proc., podczas gdy dla Hiszpanii jest to 11 proc., a dla Wielkiej Brytanii – lidera w tym zakresie – 53 procent. To wzrastająca rola i zainteresowanie opinii publicznej problematyką partnerstwa publiczno-prywatnego, sprawiły, że Najwyższa Izba Kontroli, z własnej inicjatywy, przeprowadziła w 2012 r. kontrolę przedsięwzięć realizowanych w tej formule. Izba pozytywnie, zwracając jednocześnie uwagę na nieprawidłowości, oceniła przygotowania i realizacji przedsięwzięć podejmowanych w systemie szeroko rozumianego partnerstwa publiczno-prywatnego.

Sprawdź także

Polska Temida kona

Zajmujemy 25 miejsce (na 27 państw) w UE pod względem niezależności sądownictwa. Prawie 60% badanych …