NIK skontroluje JASPERS

Najwyższa Izba Kontroli, Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz Państwowy Urząd Kontroli Republiki Chorwacji sprawdzą, czy unijny instrument JASPERS spełnia swoje zadanie. Dziś w Luksemburgu szefowie trzech instytucji kontrolnych podpisali w tym celu oficjalne porozumienie o współpracy. W Polsce w ramach JASPERS, który stanowi instrument
finansowania prac przygotowawczych do realizacji największych projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, zrealizowano projekty o wartości ponad 120 mld PLN. Biorąc pod uwagę wartość projektów przygotowanych przy pomocy tego instrumentu, będzie to największa pod względem wartości kontrola NIK w 2016 roku.Więcej na stronie NIK.

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …