Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Nikt nie pomaga ubogim

Nikt nie pomaga ubogim

Rzecznik Praw Obywatelskich w wystąpieniu do podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej porusza m.in. kwestię świadczenia pomocy społecznej ukierunkowanej na podtrzymanie samodzielności jej beneficjentów. Należą do nich, określone w ustawie o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, mieszkania chronione, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych,, w tym w mieszkaniach chronionych. Wydaje się jednak, że w praktyce możliwości te nie są w pełni wykorzystywane. Część mieszkańców domów pomocy społecznej trafia tam z powodu braku miejsca do zamieszkania lub wsparcia w załatwianiu czynności życiowych.
Rzecznik porusza także kwestię niedostatecznej opieki psychologiczno-psychiatrycznej dla mieszkańcom domów pomocy społecznej, stosowania środków przymusu bezpośredniego w domach pomocy społecznej w ramach obowiązującego prawa, a także kwestię ograniczeń w samodzielnym opuszczaniu domów pomocy społecznej przez ich mieszkańców.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o odniesienie się do przedstawionych zagadnień.

Sprawdź także

Sukces Misia Adwokata

#BajeczniAdwokaci w kwietniu odwiedzili prawie 5 tysięcy placówek edukacyjnych – przedszkola i młodsze klasy szkół …