Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Nominacje do nagrody Okulary Równości

Nominacje do nagrody Okulary Równości

Okulary Równości to wyróżnienie przyznawane od 2012 r. przez Fundację Izabeli Jarugi-Nowackiej. Nazwa nagrody nawiązuje do inicjatywy wicepremier Izabeli Jarugi-Nowackiej, która będąc Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn w 2002 r., doceniła działaczy społecznych nagradzając ich ?Okularami Równości?za konsekwentne promowanie równego statusu mężczyzn i kobiet. HFPC zgłosiła do tej nagrody dr Annę Śledzińską-Simon. Dr Anna Śledzińska-Simon jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie wykłada prawo konstytucyjne i prawa człowieka. Jest także absolwentką Central European University w Budapeszcie, gdzie obroniła pracę doktorską. Dr Śledzińska-Simon redagowała przełomowe publikacje naukowe m.in. ?Prawa osób transseksualnych.
Rozwiązania modelowe a sytuacja w Polsce? Warszawa 2010 czy ?Sytuacja prawna i społeczna Romów w Europie? Wrocław 2012. Dr Śledzińska-Simon od lat działa także na rzecz ścisłego przestrzegania zasady równości. Brała aktywny udział w pracach nad przygotowaniem projektu ustawy o korekcie płci, doradzając poseł Annie Grodzkiej. Dr Anna Śledzińska-Simon jest także współautorką opinii HFPC w sprawie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Sprawdź także

Stan wyjątkowy i obrońca

Stan wyjątkowy nie ogranicza prawa do obrony – stanowisko Prezesa NRA i Dziekan ORA w …