Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Norweskie granty dla AŚ w Poznaniu

Norweskie granty dla AŚ w Poznaniu

Grudzień to czas sprawozdań i podsumowań minionego roku, dlatego przypomnę projekty, które zostały zrealizowane przez funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Poznaniu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt nr 3 pn. „Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej ukierunkowanych na podniesienie umiejętności służących
prawidłowemu wykonywaniu obowiązków służbowych”.
W module 3.1 ?Funkcjonariusz SW ratuje życie? zrealizowano szkolenia z zakresu: – szczepień ochronnych ? 3 funkcjonariuszy – resuscytacji ? 17 funkcjonariuszy i 1 pracownik cywilny – endoskopii ? 2 funkcjonariusz – EKG ? 4 funkcjonariuszy – leczenia ran ? 1 funkcjonariusz – pomocy stomatologicznej – 1 funkcjonariusz – spirometrii -2 funkcjonariusz – studia podyplomowe ? 1 funkcjonariusz W trakcie realizacji modułu 3.1 pozostaje 2 funkcjonariuszy odbywających szkolenia z zakresu EKG oraz 2 funkcjonariusz z zakresu pielęgniarstwa psychiatrycznego. W module 3.3 ?Podniesienie umiejętności legislacyjnych w SW? trzech funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Poznaniu zakończyło studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim.
W module 3.5 ?Szkolenie specjalistyczne kadry działów informatyki i łączności? certyfikaty uzyskało 2 funkcjonariuszy. Projekt nr 2 pn. ?Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej podnoszących kwalifikacje zawodowe w celu zapewnienia właściwego poziomu stosowania kary pozbawienia wolności zgodnie z międzynarodowymi zasadami praw człowieka? W module 2.1 ?Wysokospecjalistyczne szkolenia kadry penitencjarnej pracującej ze skazanymi niebezpiecznymi, młodocianymi lub z odbywającymi długoterminową karę pozbawienia wolności? szkolenie ukończyło 5 funkcjonariuszy działu penitencjarnego. W ramach modułu 2.2 ? Szkolenia kadry penitencjarnej w ramach przygotowania skazanych do powrotu na rynek pracy? odbyły się szkolenia z następujących zagadnień: – warsztaty asertywności ? 2 funkcjonariuszy – ekologii ? 1 funkcjonariusz – czasu wolnego ? 1 funkcjonariusz – przeciwdziałania bezrobociu ? 1 funkcjonariusz – arteterapii ? 1 funkcjonariusz – pracy z grupą ? 1 funkcjonariusz – przeciwdziałaniu przemocy ? 1 funkcjonariusz – szkolenie z zakresu pracy z trudnym klientem ? 1 funkcjonariusz – zarządzanie stresem ? 2 funkcjonariuszy – pomoc prawna ? 1 funkcjonariusz W module 2.3 ?Podniesienie poziomu znajomości języków obcych kadry Służby Więziennej – pion ewidencyjny? szkolenie językowe zakończyło dwóch funkcjonariuszy, natomiast jeden z funkcjonariusz działu ewidencji kontynuuje szkolenie.
W ramach moduł 2.4 ?Podniesienie poziomu znajomości języków obcych kadry Służby Więziennej – pion penitencjarny? aktualnie uczestniczy w szkoleniu jeden funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Poznaniu. W tracie realizacji modułu 2.5 ?Podniesienie poziomu znajomości języków obcych kadry Służby Więziennej – pion ochronny? pozostaje 4 funkcjonariuszy działu ochrony.
mł. chor. Magdalena Kempińska

Sprawdź także

RPO żąda pełnej rehabilitacji

Kasacja RPO na rzecz skazanych w „procesie brzeskim” uwzględniona. Sąd Najwyższy uniewinnił Wincentego Witosa i …