Strona główna / Aktualności / Notariusze oddalają zarzuty

Notariusze oddalają zarzuty

Profesor Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje, że skarżący wskazują, iż w sytuacji, gdy nie są członkami spółdzielni, spółdzielnie mieszkaniowe odmawiają im wydawania zaświadczeń o treści żądanej przez notariuszy, co utrudnia im zbycie służącego im prawa, przy czym zbywcy z różnych względów nie są zainteresowani księgą wieczystą.

Notariusz Michał Wieczorek
Dlatego skierowała wystąpienie do Prezesa Krajowej Rady Notarialnej w sprawie żądania przez notariuszy od zbywców spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zaświadczeń wystawionych przez spółdzielnię mieszkaniową potwierdzających fakt, że zbywcy służy spółdzielcze własnościowe prawo do zbywanego lokalu. RPO informuje,że na tle skarg kierowanych do Rzecznika ujawnił się problem żądania przez notariuszy od zbywców spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zaświadczeń wystawionych przez spółdzielnię mieszkaniową potwierdzających fakt, że zbywcy służy spółdzielcze własnościowe prawo do zbywanego lokalu. Skarżący wskazują, iż w sytuacji, gdy nie są członkami spółdzielni, spółdzielnie mieszkaniowe odmawiają im wydawania zaświadczeń o treści żądanej przez notariuszy, co utrudnia im zbycie służącego im prawa, przy czym zbywcy z różnych względów nie są zainteresowani założeniem księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
Przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych nie nakładają na spółdzielnie mieszkaniowe obowiązku wydawania zaświadczeń potwierdzających przysługiwanie zbywcy spółdzielczego własnościowego prawa do zbywanego lokalu. Powstają więc wątpliwości, czy opisana praktyka znajduje uzasadnienie w przepisach prawa. Przyczyną odmowy przez spółdzielnie mieszkaniowe wystawiania wskazanych zaświadczeń jest obawa przed odpowiedzialnością karną z art. 271 k.k. za poświadczenie niezgodnie z prawdą okoliczności mających znaczenie prawne.
W przypadku osoby niebędącej członkiem spółdzielni, przy wystawieniu zaświadczenia spółdzielnia może opierać się jedynie na otrzymanym od notariusza wypisie aktu notarialnego, na mocy którego osoba ta nabyła zbywane aktualnie prawo. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie, a w razie podzielenia wątpliwości, również o rozważenie podjęcia działań w celu zmiany opisanej praktyki.
O wypowiedź w tej sprawie poprosiliśmy notariusza Michała Wieczorka, rzecznika prasowego Izby Notarialnej w Poznaniu: Żądanie przez notariuszy zaświadczenia z wystawienia Spółdzielni podyktowane jest li tylko i wyłącznie zachowaniem przez notariuszy wymogów staranności zawodowej. Notariusz ma obowiązek zabezpieczyć interesy stron w umowie, a tym samym winien podjąć działania w celu ustalenia, czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zbywcy faktycznie przysługuje.
W przypadku gdy dla tego prawa nie ma założonej księgi wieczystej, jedynym sposobem ustalenia, czy prawo faktycznie zbywcy przysługuje jest takie zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię. Okazanie umowy nabycia tegoż prawa (często datowanej na wiele lat wcześniej) nie stanowi absolutnie takiego dowodu, albowiem prawo to mogło być zbyte w międzyczasie kilkukrotnie.
W swojej praktyce zawsze żądam takiego zaświadczenia i nigdy nie spotkałem się w tej materii z oporem ze strony zbywcy czy też jakichkolwiek problemów ze strony Spółdzielni. Praktyka taka w mojej ocenie wynika po prostu z rzetelności zawodowej i staranności rejenta.

Sprawdź także

Świadkowie „Pegasusa”

Zespół został powołany w ramach Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji …