Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Notariusze pomogą spółdzielcom

Notariusze pomogą spółdzielcom

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz spotkała się z Prezesem Krajowej Rady Notarialnej Mariuszem Białeckim oraz Prezesem Okręgowej Rady Notarialnej Arturem Kędzierskim. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy oraz prof. Ewa Łętowska, mająca status osoby pokrzywdzonej w postępowaniuprzygotowawczym dotyczącym nieprawidłowości w działaniach Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ponadto obecni byli dyrektorzy Zespołów Prawa Karnego, Prawa Cywilnego oraz Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze RPO. Głównym tematem rozmowy była rola notariuszy w procesie dysponowania przez spółdzielnie mieszkaniowe majątkiem spółdzielni. Odniesiono się m.in. do zagrożeń wynikających z celowego zadłużania się takich podmiotów. W tym kontekście wskazywano na przypadek Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Uczestnicy spotkania zgodzili się, że tego typu sytuacje wymagają ze strony notariuszy nie tylko bezwzględnego przestrzegania standardów etycznych, ale także wzmożonej wnikliwości i drobiazgowego analizowania czynności prawnych, które mają zostać zrealizowane. Podczas spotkania zaproponowano przygotowanie seminarium eksperckiego poświęconego m.in. zagrożeniom związanym z możliwością wykorzystywania pełnych luk przepisów prawa spółdzielczego, pozwalających na wyprowadzanie majątku ze spółdzielni mieszkaniowych. Prof. Ewa Łętowska zaproponowała opracowanie krótkiego poradnika dla członków spółdzielni, który zostałby opublikowany i rozpowszechniony przez RPO. Wszyscy uczestnicy spotkania zadeklarowali wolę dalszej współpracy przy rozwiązywaniu problemów dotyczących działalności spółdzielni mieszkaniowych.

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …