Strona główna / Aktualności / Nowa broń dla strażników

Nowa broń dla strażników

Broń strażników więziennych ma ponad pół wieku i jest już wyeksploatowana.

– Wymiana uzbrojenia w Służbie Więziennej to jeden z priorytetów. Jest to także istotny element przeprowadzanej reformy więziennictwa. Chodzi bowiem o poprawę bezpieczeństwa osobistego funkcjonariuszy Służby Więziennej ? powiedział w trakcie wizyty w radomskim Areszcie Śledczym Mmnister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.
Posiadany przez Służbę Więzienną sprzęt, wyprodukowany w latach 60. i 70. ubiegłego wieku, wskutek znacznego wyeksploatowania nie wzmacnia bezpieczeństwa funkcjonariuszy. Duża awaryjność, brak oryginalnych części zamiennych, trudności z zapewnieniem profesjonalnego serwisu naprawczego, a nade wszystko zagrożenie jakie stwarza dla bezpieczeństwa użytkujących go funkcjonariuszy oraz osób postronnych wskazuje na konieczność jego szybkiej wymiany. Potwierdzają to także zdarzenia nadzwyczajne związane z użyciem broni palnej do których dochodziło z udziałem funkcjonariuszy.
– W tegorocznym planie wydatków budżetowych więziennictwa dokonano przesunięcia środków budżetowym przeznaczając kwotę 3,3 mln złotych na zakup fabrycznie nowego wyposażenia. Za tę kwotę zakupiono w Fabryce Broni ?ŁUCZNIK ? Radom? w Radomiu 2.345 kompletów pistoletów Walther oraz 100 kompletów broni palnej tego samego typu w wersji szkolnej przeznaczonych do bezpiecznej nauki jej obsługiwania w ośrodkach szkolenia Służby Więziennej ? powiedział , jak informuje Biuro Prasowe Ministerstwa Sprawiedliwości- minister Krzysztof Kwiatkowski. – Równocześnie, z uwagi na to, że Służba Więzienna dysponowała znacznymi zasobami starego, wyeksploatowanego i niejednokrotnie nieprzydatnego do aktualnie realizowanych zadań wyposażenia podjęto działania zmierzające do jego sprzedaży i przeznaczenia uzyskanych w ten sposób środków finansowych na zakup nowego sprawnego techniczne sprzętu. Działania te zakończyły się sukcesem.
W wyniku sprzedaży nadwyżek starego i wyeksploatowanego uzbrojenia uzyskano 2,8 mln złotych, które zostaną przeznaczone na zakup nowego wyposażenia. Stosowne procedury przetargowe uruchomione zostaną na przełomie roku. W ich wyniku zakupionych zostanie około 1000 kompletów pistoletów oraz 600 kompletów pistoletów maszynowych. W przypadku pistoletów, w ten sposób zakończony zostałby proces wymiany. Obecnie trwają prace nad sprzedażą zbędnej amunicji. W 2011 r. w dalszym ciągu trwać będą prace związane z wymianą uzbrojenia. Zamknięcie całego programu wymiany broni palnej powinno nastąpić w 2012 roku.

Sprawdź także

Świadkowie „Pegasusa”

Zespół został powołany w ramach Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji …