Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Nowa rada usprawnia resort

Nowa rada usprawnia resort

Planowanie i ustalanie kierunków działań to zadania nowej rady resortu sprawiedliwości. – Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje szereg działań usprawniających funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Będą one skuteczniejsze jeśli zostaną wzmocnione poprzez swoiste wsparcie ministra w zakresie planowania i kierunków działań ? powiedział minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski na uroczystości inaugurującej działalność Rady do spraw Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości. ? Złożona z ekspertów Rada będzie odpowiadać za wyznaczanie celów i realizację badań w zakresie szeroko pojętej efektywności wymiaru sprawiedliwości ? dodał Minister, który wręczył akty powołania członkom Rady.
Do zadań Rady należy m.in. rekomendowanie Ministrowie Sprawiedliwości ogólnych kierunków i koncepcji działań legislacyjnych i organizacyjnych w zakresie działu administracji rządowej ?Sprawiedliwości?, zmierzających do modernizacji organizacji wymiaru sprawiedliwości, w tym sądownictwa powszechnego, w celu zapewnienia obywatelom efektywnego wymiaru sprawiedliwości. Wśród kompetencji Rady znajduje się także m.in. współpraca z Europejską Komisją ds. Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ), w tym wyznaczanie kierunków działań resortu sprawiedliwości, zmierzających do wdrożenia rekomendacji oraz zaleceń Rady Europy, dotyczących wymiaru sprawiedliwości.
W skład Rady wchodzą eksperci, nie tylko z dziedziny prawa. Uważam, że interdyscyplinarność, włączenie m.in. nauki zarządzania i socjologii pozwoli na lepsze działanie Rady ? dodał Minister Krzysztof Kwiatkowski. Przewodniczącym Rady został prof. Bohdan Zdziennicki, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto, w skład Rady weszli: Jarosław Bełdowski, Łukasz Bojarski, prof. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. Jacek Gołaczyński, sędzia Sądu Najwyższego ? Katarzyna Gonera, prof. Andrzej Herman, prof. Alojzy Nowak, prof. Andrzej Siemaszko, prof. Jacek Widło, sędzia Sądu Apelacyjnego ? Krzysztof Józefowicz oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości ? Jacek Czaja.
Rada opracowywać będzie także tematy badań dotyczących efektywności funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości, identyfikacji w tym zakresie obszarów możliwych usprawnień, a także oceny rezultatów wprowadzonych działań usprawniających, jak również zlecanie ich prowadzenia Instytutowi Wymiaru Sprawiedliwości. Zadaniem Rady będzie również tworzenie rekomendacji odnośnie dwóch grup działań: krótko i długoterminowych z uwzględnieniem ewentualnych zmian legislacyjnych.

Sprawdź także

Co się stało na granicy

Informacja o śledztwie w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień przez żołnierzy pełniących służbę patrolową na granicy …