Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Nowa strategia wymiaru sprawiedliwości

Nowa strategia wymiaru sprawiedliwości

– Realnym beneficjentem działania szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości powinien zawsze być obywatel. To dla dobra obywateli podejmujemy pracę na zmianami. Wymiar sprawiedliwości ma urzeczywistniać prawo wyrażone w Konstytucji ? powiedział minister sprawiedliwości ? Jarosław Gowin w trakcie spotkania nt. strategii wymiaru sprawiedliwości. Poza Ministrem Sprawiedliwości ? w spotkaniu wzięli udział m.in. Prokurator Generalny ? Andrzej Seremet oraz przedstawiciele Centralnego Zarządu Służby Więziennej i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Pomimo już blisko 25 lat reform wymiar sprawiedliwości w Polsce ciągle jest źle oceniany przez społeczeństwo. Zaledwie 25 procent obywateli pozytywnie ocenia pracę sądów (22 pozytywnie ocenia pracę prokuratury). Tej oceny dowodzi również liczba spraw przegrywanych przez państwo polskie przed Trybunałem w Strasburgu z powodu przewlekłości postępowań sądowych. – Z tego względu proponuję, aby wprowadzić do strategii wymiaru sprawiedliwości elementy optyki klienckiej ? powiedział Jarosław Gowin.
? Chciałbym, aby strategia była wspólnym projektem Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Generalnej, Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Cieszy Państwa zainteresowanie projektem strategii. To zarazem dowód, że wymiar sprawiedliwości jest systemem naczyń połączonych ? ingerencja w jeden z jego odcinków wpływa na inne. Ten fakt powinien towarzyszyć nam przy planowaniu celów strategicznych – dodał.
Minister wyraził nadzieję, że przygotowany dokument będzie konkretny, umożliwiający rozliczenie zaplanowanych celów i stanowiący punkt odniesienia także dla projektów finansowanych z nowej perspektywy budżetowej. Dlatego też cele i mierniki powinny być zaplanowane w perspektywie do 2015 roku. Z drugiej strony ? zdaniem Ministra – szerszy kontekst narzucają przyjęte dokumenty strategiczne rządu odnoszące się do 2020 r. Ministerstwo Sprawiedliwości dostrzega potrzebę ustrukturyzowania myślenia strategicznego o dziale sprawiedliwość przy pomocy narzędzia Balanced Scorecard (Zrównoważona Karta Wyników – ZKW). Jest ona narzędziem umożliwiającym odejście od tradycyjnych modeli planowania na rzecz metody uwzględniającej w budowaniu strategii klasyfikowanie celów i mierników w czterech perspektywach: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych i rozwoju. Metoda ta, przy modyfikacjach w zakresie rangi perspektyw, może być z powodzeniem stosowana w administracji publicznej oraz stanowić dla wszystkich uczestników doskonałą platformę współpracy przy budowaniu strategii.
– Strategia wymiaru sprawiedliwości powinna zatem odnosić się kierunkowo do tak zakreślonego horyzontu. Przyjęcie takiego planu działań narzuca, aby dokument strategiczny został przyjęty najpóźniej do końca bieżącego roku ? powiedział Jarosław Gowin. – Proponowane tempo prac jest duże, ale głęboko wierzę, że nadszedł najwyższy czas na działania sprawne i usystematyzowane. Strategia przecież nie pomoże wyłącznie w zarządzaniu całością wymiaru sprawiedliwości, ale przede wszystkim przyczyni się do lepszej realizacji prawa społeczeństwa do sprawiedliwości ? zakończył Minister Sprawiedliwości.

Sprawdź także

Pushbacki pozostaną

Rzecznik: wyeliminować pushbacki z polskiego prawa. Odpowiedź MSWiA Przepisy pozwalające na zawracanie cudzoziemców, przekraczających polską …