Nowa ustawa o komornikach

Kolejne posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, powołanej do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 2516), odbyło się 14 stycznia. Naczelną Radę Adwokacką na posiedzeniu reprezentował adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA. Posiedzenie otworzyłprzewodniczący, poseł Robert Kropiwnicki. Przed rozpoczęciem dyskusji nad projektem, głos zabrała poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, przypominając ostatnie doniesienia medialne o rażących nieprawidłowościach przy egzekucji ciągnika. Podkreśliła, że ta sprawa wywołała oburzenie wyborców i poprosiła prezesa Krajowej Rady Komorniczej o krótką informację, jakie kroki samorząd podjął w tej sprawie. Prezes KRK Rafał Fronczek przyznał, że sprawa jest bulwersująca i budzi skrajne emocje. Wskazał, iż samorząd komorniczy zadziałał natychmiast i wyjaśnia sprawę. Rada Komornicza w Łodzi postanowiła wszcząć postępowanie dyscyplinarne. Jest także wniosek do ubezpieczyciela polisy OC i wszczęto proces likwidacji szkody. Akta sprawy, którą bada prokuratura, są w sądzie. Prezes Fronczek jest zdania, że najprawdopodobniej doszło do błędnej oceny przesłanek zajęcia. Przewodniczący Kropiwnicki podziękował za informacje i zamknął dyskusję nad tą sprawą, przystępując do dyskusji nad drukiem sejmowym nr 2516 (czytaj dokument). Prezes Fronczek przypomniał, że 13 stycznia br. Krajowa Rada Komornicza przedłożyła opinię prof. Mariusza Jabłońskiego z WPiA Uniwersytetu Wrocławskiego (czytaj opinię). Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości wyrazili pogląd o konieczności zmiany przepisów ustawy o komornikach w zakresie sprawozdań i statystyk. Zwracali uwagę, że dzisiaj nie ma możliwości wykorzystania statystyk publicznie, co mogłoby pokazywać, ile dany komornik prowadzi spraw i jaka jest skuteczność egzekucji. Przeciwny był poseł Michał Kabacińskim, który uważa, że statystyki nie oddają złożonego obrazu rzeczywistości. Głos zabrał poseł Piotr Ikonowicz, który przytoczył dane – NORDEA Bank ujawnił, iż ? 82% obywateli nie ma oszczędności, wydają wiecej niż zarabiają, stąd niska skuteczność egzekucji długów. W rejonach kraju, gdzie jest więcej osób ubogich, egzekucja jest nieskuteczna niezależnie od starań komornika, bo po prostu dłużnicy nie mają środków. Trzeba też pamiętać, że komornik jest funkcjonariuszem, ale i przedsiębiorcą, który konkuruje o klienta. W dyskusji pojawiły się argumenty, że wprowadzenie limitów spraw z wyboru dla komorników ograniczy głównie wierzycieli. Krzysztof Kowalewski, redaktor naczelny portalu Komornik.pl powiedział, że redakcja ta jest za gónymi limitami przyjmowania spraw z wyboru. Jego zdaniem, można zaobserwować zjawisko „hurtowni komorniczych”, a kancelaria przy nadmiarze spraw, jakie prowadzi jeden komornik, nie ma nad jego działaniami merytorycznego nadzoru. W imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej głos zabrał adw. Bartosz Grohman, stwierdzając, że NRA już opiniowała projekt zmian negatywnie, jako niekonstytucyjny i tłamszący konkurencję. Wskazał, że jakakolwiek statystyka nie jest prawidłowym punktem odniesienia, bo statystyka może być kreatywna. Wskazał, że przyjęcie limitów może oznaczać, że komornicy, w obawie o wyczerpanie limitu przyjęć spraw, nie będą przyjmowali spraw drobnych, o niskiej wartości. Wskazał, że problem skuteczności egzekucji nie leży po stronie dużych kancelarii komorniczych, w które uderza proponowany projekt, ale w słabości państwa w egzekwowaniu sankcji za ukrywanie majątku oraz przewlekłe procedury sądowe, które pozwalają na wyzbycie się majątku przez dłużnika. Łatwość z jaką dłużnicy bezkarnie oświadczają nieprawdziwe dane przy wyjawianiu majątku, nie sprzyja jakiejkolwiek skuteczności egzekucji. Adw. Grohman wskazał, że nie dowiedział się z dyskusji, w jaki sposób zwiększy się skuteczność egzekucji, nawet przy wprowadzeniu limitów przyjęć spraw. Przewodniczący Kropiwnicki podziękował za głosy i zamknął dyskusję informując, że spotkania podkomisji będą kontynuowane.
Źródło: adwokatura.pl

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …