Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Nowe lokale dla Prokuratury Generalnej

Nowe lokale dla Prokuratury Generalnej

Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski oraz zastępca prokuratora generalnego ? Marzena Kowalska podpisali Porozumienie w sprawie użyczenia przez Ministerstwo Sprawiedliwości na potrzeby statutowe Prokuratury Generalnej oraz Krajowej Rady Prokuratorów znacznej części budynku przy ulicy Krasińskiego 65 w Warszawie. Na mocy porozumienia ministerstwo zobowiązało się zezwolić do bezpłatnego używania przez Prokuraturę Generalną 1.210,37 m² powierzchni budynku. Przy czym powierzchnia 631,13 m² przeznaczona jest na potrzeby Krajowej Rady Prokuratorów.
– To wyjście naprzeciw sygnalizowanym mi wielokrotnie przez Prokuratura Generalnego Andrzeja Seremeta potrzebom – powiedział po podpisaniu porozumienia minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. ? Niezwykle ważne jest także to, że część użyczanej powierzchni przeznaczona będzie na potrzeby Krajowej Rady Prokuratorów. – Jest to ważny krok ze strony Ministra Sprawiedliwości, albowiem najem tych pomieszczeń zmniejszy problemy lokalowe Prokuratury Generalnej- powiedziała Marzena Kowalska.
Podpisane porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony. Wszystkie użyczane pomieszczenia są zdatne do używania na cele biurowe i tak były użytkowane do dzisiaj. Aby umożliwić użytkowanie tych pomieszczeń Prokuraturze Generalnej wyprowadził się z nich Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości.
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokuratura generalna

Sprawdź także

Podatnik na łasce „skarbówki”

System narzuca formę opodatkowania osobie podejmującą działalność gospodarczą. BRPO pisze do MF Po wypełnieniu wniosku …