Nowe prawo o adwokaturze

23 sierpnia br. zmieniły się przepisy ustawy prawa o adwokaturze. Zmianie uległy przepisy w zakresie: zastępowania adwokata przed sądami, organami ścigania, organami państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami: aplikant adwokacki może zastępować adwokata przed sądami, z wyjątkiem Sądu NajwyZszego , NSA, TK i Trybunału Stanu……? już po sześciu miesiącach aplikacji adwokackiej, czyli od 1 lipca roku, w którym rozpoczął aplikacje adwokacką.
A zatem również przed sądami okręgowymi i sądami apelacyjnymi, analogicznie też prokuraturami.
– Statusu aplikanta po odbyciu aplikacji: przez okres roku od daty zakończenia aplikacji wskazanej w zaświadczeniu o odbyciu aplikacji adwokackiej aplikant adwokacki może zastępować adwokata, w zakresie, o którym mowa w ust. 1. podpisywania pism procesowych z wyraźnego upoważnienia adwokata: aplikant adwokacki może sporządzać i podpisywać pisma procesowe związane z występowaniem adwokata przed sądami, organami ścigania i organami państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami z wyraźnego upoważnienia adwokata, z wyłączeniem apelacji, skargi kasacyjnej i skargi konstytucyjnej.
Zakres, tryb i sposób przeprowadzania egzaminu adwokackiego w latach 2014 i 2015 odbywa się na podstawie ustawy zmienianej z tym, że egzaminy nie będą obejmowały zadania polegającego na rozwiązaniu testu. A zatem w latach 2014-2015, pierwszego dnia aplikanci piszą egzamin z prawa karnego, drugiego dnia ? z prawa cywilnego, a trzeciego dnia ? z prawa gospodarczego i administracyjnego. Ważne jest, aby upoważnienie do sporządzania i podpisywania pisma procesowego zostało zapisane w samym piśmie przy składanym przez aplikanta podpisie poprzedzonym słowami .
Adw. Małgorzata Gruszecka Członek Prezydium NRA.

Sprawdź także

Krzywda ludzi w dokumencie

Amnesty na 21. festiwalu Millennium Docs Against Gravity Filmy o Izraelu i Palestynie, prawach kobiet …