Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Nowe przywileje dla opozycji

Nowe przywileje dla opozycji

Instytut Pamięci Narodowej zachęca opozycjonistów z PRL do wykorzystania nowych przywilejów. 31 sierpnia 2015 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Nowe przepisy dają możliwość niesienia realnej pomocy tym osobom,które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Nowe przepisy dają możliwość niesienia realnej pomocy tym osobom represjonowanym i działaczom opozycji antykomunistycznej, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Prezes IPN, doktor Łukasz Kamiński wyjaśnia, że Instytut postanowił pomóc byłym opozycjonistom w procesie uzyskiwania statusu weterana opozycji antykomunistycznej, a co za tym idzie, otrzymywania świadczeń. Instytut przygotował stronę internetową www.ipn.gov.pl/opozycja, na której można znaleźć wnioski i szczegóły dotyczące całej procedury.
IPN ma za zadanie przygotowywać zaświadczenia dla Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który będzie przyznawał świadczenia. Prezes Kamiński, zachęcając do jak najszybszego kontaktu z Instytutem. Tłumaczy, że procedura wyrobienia takiego zaświadczenia może być czasochłonna. Znalezienie w bardzo dużym archiwum odpowiednich dokumentów mogą ułatwić i przyspieszyć informacje działaczy opozycji, w jakich strukturach działali, czy kiedy i gdzie byli represjonowani. IPN ma też za zadanie między innymi wykazać, że dana osoba nie współpracowała z komunistycznymi służbami.
Łukasz Kamiński apeluje, by w pierwszej kolejności zgłaszały się do IPN osoby znajdujące się w naprawdę trudnej sytuacji ekonomicznej. Na realizację ustawy w tym roku zostaną tylko 4 miesiące, stąd apel do osób najbardziej potrzebujących lub o przekazywanie do IPN informacji o takich osobach, tak by z pieniędzy mogły skorzystać jeszcze w tym roku. Opozycjoniści mogą liczyć na jednorazową pomoc finansową lub mogą otrzymać świadczenia na rok lub dłuższy okres, w zależności od spełnienia kryterium niskich dochodów.

Sprawdź także

Rewizje w domach ziobrystów

Na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzane są dziś przeszukania w różnych …