Najnowsze informacje

Nowe techniki a śledztwo

W siedzibie prokuratur poznańskich przy ul. Solnej odbyła się zorganizowana przez Prokuraturę Apelacyjną w Poznaniu konferencja pt. ?Wsparcie procesu karnego nowymi technologiami informatycznymi”, w której udział brali prokuratorzy z prokuratur okręgowych w Poznaniu, Zielonej Górze i Koninie oraz z podległych tym jednostkom prokuratur rejonowych. Byli też goście z UAM.
Wśród zaproszonych gości byli profesorowie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Hanna Paluszkiewicz i Paweł Wiliński, a także doktoranci i studenci tej uczelni. Zaproszeni prelegenci z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Spółki ?Videoradar”, Komendy Wojewódzkiej Policji i Zarządu Centralnego Biura Śledczego w Poznaniu, prokuratorzy i analitycy kryminalni z Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu w interesującej formie przedstawili m.in. zagadnienia z zakresu dostępu do baz danych w pracy prokuratora, a także narzędzia elektroniczne przydatne dla zarządzania sprawami karnymi w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej, oględziny miejsca zdarzenia przy wykorzystaniu techniki 3D. Zaprezentowano również praktyczne wykorzystanie analizy kryminalnej w pracy prokuratora na podstawie wybranej sprawy. W trakcie dyskusji i podsumowania konferencji jej uczestnicy zaproponowali kontynuowanie tej tematyki z poszerzeniem o część teoretyczno procesową oraz zagadnienia wdrożenia nowych regulacji prawnych, co potwierdza zarówno wagę, jak i znaczenie nowych rozwiązań technicznych dla usprawnienia procesu karnego.

Sprawdź także

Giną ostatnie słonie

Jestem zrozpaczony. Kanadyjski koncern naftowy ReconAfrica pustoszy mój dom – sanktuarium afrykańskiej przyrody w delcie …