Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Nowe władze ELSA Poland

Nowe władze ELSA Poland

Zgodnie z doroczną tradycją adwokat Bartosz Grohman, członek NRA i opiekun stowarzyszenia ELSA Poland z ramienia NRA spotkał się z ustępującym prezesem stowarzyszenia Kamilem Baranem i z nowym prezesem ELSY Poland na kadencje 2019/2020 Weroniką Bańską.

Celem spotkania było omówienie kolejnego roku współpracy pomiędzy NRA a Stowarzyszeniem ELSA Poland.

Naczelna Rada Adwokacka jest od lat partnerem naukowym ELSA Poland i wspiera stowarzyszenie w podejmowanych przez nie inicjatywach.

Podążając za wizją i celami statutowymi, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland przygotowuje się do 39. roku swojej działalności. Jako organizacja non-profit, podejmować będzie działania na rzecz społeczeństwa w ramach całorocznego Programu Praw Człowieka, którego zwieńczeniem będzie kolejna odsłona programu Right2B Forum.

Warto przypomnieć, że od prawie 40 lat Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, zrzeszając setki studentów prawa i administracji, wychowuje kolejne pokolenia ambitnych, zdolnych do podejmowania inicjatyw, zaangażowanych w życie społeczności prawników.

Nadchodzący rok akademicki po raz kolejny obfitować będzie w projekty o różnorodnej tematyce, które skupione w ramach 3 obszarów działalności dążyć będą do urzeczywistniania wizji Stowarzyszenia.

Filar naukowy opierać się będzie na organizacji prestiżowych konkursów, jakimi są Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy czy Ogólnopolski Konkurs na Glosę, gdzie wyróżniający się umiejętnościami studenci rywalizują między sobą pod czujnym okiem najwybitniejszych przedstawicieli środowiska prawniczego. W ramach popularyzacji idei moot courts odbędzie się pierwszy w ELSA Poland Ogólnopolski Moot Court z Prawa Cywilnego “Civilis”, a dzięki Mistrzom Mediacji promowane będą alternatywne sposoby rozwiązywania sporów. Studenci będą mieli również możliwość uczestnictwa w akademiach webinarowych dedykowanych konkretnym gałęziom prawa oraz rozwijania talentów redaktorskich poprzez tworzenie magazynu studenckiego “Index” jak i Przeglądu Prawniczego ELSA Poland. Jednym z ważniejszych wydarzeń jest również XX Ogólnopolska Konferencja Podatkowa, która od lat cieszy się renomą projektu prezentującego niezwykle wysoki poziom merytoryczny.

Naczelna Rada Adwokacka będzie wspierać stowarzyszenie i zarazem promować Adwokaturę wśród studentów prawa w Polsce.

Sprawdź także

Co policjant może?

Rzecznik Praw Obywatelskich prosi Komendanta Stołecznego Policji o wyjaśnienia w sprawie opisanego w mediach zatrzymania …