Najnowsze informacje

Nowe wydziały cywilne

Zgodnie z zarządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2010 r. w Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto został utworzony XII Wydział Cywilny. W Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald ? Jeżyce powstał nowy Wydział IX Cywilny.

Przewodniczącym wydziału XII na Starym Mieście jest sędzia Tomasz Józkowiak; kierownikiem sekretariatu została Paulina Turek Nowy wydział znajduje się w sądzie przy ul. Młyńskiej 1a, 61-729 Poznań; na II piętrze, pokój 223. Tel. (061) 64-73-465 fax. (061) 64-73-589 e-mail: wydzial12@poznan-staremiasto.sr.gov.pl ePUAP: Skrzynka podawcza Wydziału e-Sąd: Elektroniczne Postępowanie Upominawcze EPU (e-sąd w Lublinie) Godziny przyjęć interesantów w sekretariacie poniedziałek 8.15-13.00, 13.30-15.00, 16.00-18.00 wtorek-piątek 8.15-13.00, 14.15-15.30 Godziny urzędowania przewodniczącego wydziału: poniedziałek 10.00-13.00, 15.00-16.00; piątek 10.00-13.00.
Do właściwości miejscowej Wydziału należą: • dzielnica Stare Miasto, • gmina Murowana Goślina, • gmina Suchy Las. Przyjmowane są sprawy z zakresu z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery M do Ż, z wyłączeniem spraw przekazanych II i VII Wydziałowi Cywilnemu.
Wydział rozpatruje : 1) sprawy o prawa majątkowe o wartości przedmiotu sporu do 75.000 zł. ( z wyłączeniem spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym i spraw zastrzeżonych do właściwości sądów okręgowych bez względu na wartość przedmiotu sporu – art. 17 Kodeksu postępowania cywilnego ) podlegające rozpoznaniu w postępowaniu procesowym oraz w postępowaniu nakazowym i upominawczym ; 2) sprawy podlegające rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym ? w szczególności o: – stwierdzenia nabycia spadku, – dział spadku, – podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małż. – zasiedzenie, – uznanie za zmarłego, – stwierdzenie zgonu, – zawezwanie do próby ugodowej 3) wnioski o przesłuchanie w ramach pomocy sądowej, 4) wnioski o doręczenie korespondencji zagranicznej.
Sąd Rejonowy Poznań Grunwald- Jeżyce

Od1 lipca 2010 r. nastąpiła reorganizacja Wydziału I Cywilnego, w następstwie której wyodrębnione zostały dwie jednostki organizacyjne: Wydział I Cywilny ? właściwy dla spraw objętych właściwością miejscową dzielnicy GRUNWALD ? z siedzibą w sądzie przy ulicy Kamiennogórskiej;
oraz Wydział IX Cywilny ? właściwy dla spraw objętych właściwością miejscową dzielnicy JEŻYCE oraz pozostałych gmin tj. Tarnowo Podgórne, Komorniki, Dopiewo ? z siedzibą w budynku przy ul. Wawrzyniaka 40 w Poznaniu tel. 61 ? 6474-481, fax. 61 ? 6474 ? 480, Sekretariat pokój 116.

– Wydział IX Cywilny ? właściwy dla spraw objętych właściwością miejscową dzielnicy JEŻYCE oraz pozostałych gmin tj. Tarnowo Podgórne, Komorniki, Dopiewo ? z siedzibą w budynku przy ul. Wawrzyniaka 40 w Poznaniu tel. 61 ? 6474-481, fax. 61 ? 6474 ? 480, Sekretariat pokój 116.
Przewodniczącym nowego wydziału cywilnego jest sędzia Magda Inerowicz; kierownikiem sekretariatu została Małgorzata Strugała Adres: 60-923 Poznań, ul. Wawrzyniaka 40 pokój 116. Telefon (61) 6474-481 Fax (61) 6474-480; e-mail: wydzial9@poznan-grunwald.sr.gov.pl. Godziny przyjęć interesantów w sekretariacie: poniedziałek 8.15 – 13.00 13.30 – 15.00 16.00 – 18.00; wtorek – piątek 8.15 – 13.00; 14.15 – 15.30. Godziny urzędowania przewodniczącego wydziału: poniedziałek 10.00 – 13.00 15.00 – 16.00; piątek 10.00 – 13.00.
Sąd prowadzi sprawy w Poznaniu dla dzielnicy: – Jeżyce oraz gmin: – Tarnowo Podgórne, – Komorniki, – Dopiewo.
Przyjmowane są: – sprawy o prawa majątkowe o wartości przedmiotu sporu do 75.000 zł (z wyłączeniem spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym i spraw zastrzeżonych do właściwości sądów okręgowych bez względu na wartość przedmiotu sporu ? art. 17 Kodeksu postępowania cywilnego) podlegające rozpoznaniu w postępowaniu procesowym oraz w postępowaniu nakazowym i upominawczym (w szczególności: o zapłatę, o eksmisję, o odszkodowanie, o ustalenie ? np. wstąpienie w stosunek najmu, o wydanie ? np. lokalu lub rzeczy) – sprawy podlegające rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym (w szczególności: o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, o zniesienie współwłasności, o zasiedzenie, o uznanie za zmarłego, o stwierdzenie zgonu) w zakresie właściwości miejscowej i funkcjonalnej Wydziału.

Sprawdź także

Ślepym pozwem w hejterów

Marcin Wiącek na konferencji poświęconej przestępstwom z nienawiści Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek wziął udział …