Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Nowe zasady skargi do Strasburga

Nowe zasady skargi do Strasburga

Od nowego roku zmianie uległy przepisy Regulaminu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka powodując zaostrzenie wymogów formalnych do wniesienia skargi do Trybunału. Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie efektywności Trybunału oraz przyspieszenie czasu rozpoznawania i rozstrzygania skarg. Reforma koncentruje się na zagadnieniunależytego przygotowania skarg kierowanych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, od strony formalnej. Nowy art. 47 Regulaminu Trybunału wskazuje jakie informacje należy przedstawić przy wnoszeniu skargi. W związku ze zmianami obowiązuje nowy formularz skargi. Wejście w życie reformy wyposaży Trybunał w możliwość odrzucenia skargi w przypadku braku skompletowania przez skarżącego na etapie wniesienia skargi całości dokumentacji niezbędnej do rozpoznania sprawy. Wyłącznie skargi spełniające wymogi nowego przepisu art. 47 Regulaminu Trybunału spowodują przerwanie biegu 6 miesięcznego terminu do wniesienia skargi.
Nowa treść art. 47 wymaga, dla przystąpienia przez Trybunał do rozpoznania skargi, wniesienia w przepisanym terminie 6 miesięcy skompletowanej w całości skargi wraz z pełnym zestawem dokumentacji dotyczącej sprawy. Reforma, z uwagi na zaostrzenie wymogów formalnych dotyczących wniesienia skargi, będzie skutkować koniecznością większego zaangażowania profesjonalnych pełnomocników przy wnoszeniu spraw do Trybunału.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …