Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Nowe zasady w NSR

Nowe zasady w NSR

Zwiększenie atrakcyjności służby i udoskonalenie funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) to główne cele wchodzącej dziś w życie nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. NSR zostały utworzone w 2010 r. w ramach programu profesjonalizacji polskiej armii. Nowe przepisy umożliwiają m.in. zmianę kontraktu i stanowiska służbowego żołnierza Narodowych Sil Rezerwowych bez konieczności przeprowadzania ponownie procedury weryfikacyjnej. Ponadto ustawa wydłuża maksymalny czas służby w NSR. Dotychczas było to 15 lat, a zgodnie z nowelizacją limitem będzie granica wieku odpowiednia dla stopnia wojskowego – 50 lat dla szeregowych i 60 lat dla podoficerów i oficerów.
Nowelizacja przewiduje także zachęty finansowe dla żołnierzy NSR. Za każdy dzień ćwiczeń lub okresowej służby wojskowej zamiast 1/30 otrzymają oni 1/21 dwuipółkrotnej średniej miesięcznej pensji w sektorze przedsiębiorstw. Uposażenie będzie wypłacane według stanowiska służbowego, a nie stopnia wojskowego, jak dotychczas. Został też wprowadzony dodatek motywacyjny za posiadanie klasy kwalifikacyjnej.
Dzięki ustawie możliwe będzie również ponoszenie przez armię kosztów szkoleń żołnierzy NSR na rynku cywilnym. Chodzi o podnoszenie kwalifikacji, które byłyby przydatne w wojsku. Nowelizacja upraszcza także system wypłacania rekompensat dla pracodawców w związku z koniecznością znalezienia zastępstwa za pracownika, który podjął służbę w NSR. Sejm VII kadencji uchwalił ustawę 24 kwietnia 2014 r., a prezydent podpisał ją 13 maja 2014 r. Ustawa wchodzi w życie 1 sierpnia 2014 r. ISAPDz.U. 201

Sprawdź także

Co się stało na granicy

Informacja o śledztwie w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień przez żołnierzy pełniących służbę patrolową na granicy …