Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Nowelizacja ustawy o kuratorach

Nowelizacja ustawy o kuratorach

Sejm zakończył prace nad przepisami wspierającymi efektywność i sprawność kuratorów sądowych Posłowie przyjęli nowelizację ustawy o kuratorach sądowych, która doprecyzowuje i rozszerza zadania kierowników zespołów tzw. kuratorskiej służby sądowej. Nowelizacja wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnegoz 16 grudnia 2014 r. stwierdzający, że niektóre przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 26 lutego 2013 r. określające uprawnienia kierowników zespołów wykraczają poza ramy ustawy. Zespoły tzw. kuratorskiej służby sądowej są tworzone w sądach rejonowych. Do ich zadań należy wykonywanie orzeczeń w sprawach karnych oraz w sprawach rodzinnych i nieletnich.
Nowe przepisy wzmocnią pozycję kierowników zespołów. Będą oni koordynować i nadzorować pracę kuratorów m.in. poprzez analizę obciążenia pracą, organizację pracy oraz organizację współpracy z samorządem i organizacjami społecznymi. Kierownicy będą też mogli na bieżąco kontrolować akta spraw prowadzonych przez kuratorów, a także terminowość, efektywność i prawidłowość realizowanych zadań. Będą też mogli wydawać polecenia dotyczące sposobu prowadzenia spraw i realizowania zadań i obowiązków. Zadania kierowników zespołów będą mogli wykonywać, w razie ich nieobecności, zastępcy.
Pierwsze czytanie odbyło się w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka 10 czerwca 2015 r. Do drugiego czytania Sejm przystąpił 7 lipca br. Nowelizacją zajmie się teraz Senat.

Sprawdź także

12 polityków PiS oskarżonych

Po kilkuletniej batalii prawnej Rafał Gaweł, szef Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, uzyskał prawo …