Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Nowi członkowie Kolegium NIK

Nowi członkowie Kolegium NIK

Na uroczystości w dniu 15 maja, Marszałek Sejmu Marek Kuchciński powołał na trzyletnią kadencję czterech nowych członków Kolegium Najwyższej Izby Kontroli: prof. dr. hab. Bogumiła Brzezińskiego, ks. dr. hab. Włodzimierza Brońskiego, dr. hab. Jana Majchrowskiego i dr. Józefa Płoskonkę ? radcę Prezesa NIK. Według ustawy o NIK w skład Kolegium Izbywchodzą: Prezes NIK (jako przewodniczący), wiceprezesi i dyrektor generalny NIK oraz członkowie Kolegium reprezentujący pracowników NIK oraz przedstawicieli nauk prawnych lub ekonomicznych. Członków Kolegium powołuje Marszałek Sejmu na wniosek prezesa NIK, po zasięgnięciu opinii sejmowej komisji ds. kontroli państwowej. Biogramy na stronie NIK

Sprawdź także

Kucie lepszej przyszłości

Re-demokratyzacja jako Budowanie Lepszej Przyszłości John Morijn i sędzia Igor Tuleya  Od czasu przejęcia w Polsce …