Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Nowi dziekani OIRP i ORA w Poznaniu

Nowi dziekani OIRP i ORA w Poznaniu

W miniony weekend odbyły się zgromadzenia sprawozdawczo – wyborcze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu podczas której delegaci wybrali na dziekana tej korporacji radcę prawnego Zbigniewa Tura, oraz Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, która mandat dziekana powierzyła adwokatowi Maciejowi Gutowskiemu. Obaj w minionej kadencji pełnili funkcje wicedziekanów.
ZBIGNIEW TUR DZIEKANEM OIRP W POZNANIU

W piątek 20 września, w Auli im. Zygmunta Ziembińskiego ?Gandhiego? Wydziału Prawa i Administracji UAM odbyło się zgromadzenie sprawozdawczo ? wyborcze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Próba storpedowania zgromadzenia w wyniku publikacji w jednej z poznańskich gazet, w w której dwaj młodzi radcy prawni podważali zasadność nowej formuły wyborów ? poprzez wyłonienie delegatów; nie powiodła się. W przeddzień zgromadzenia dr Krystyna Babiak, dotychczasowy dziekan w oficjalnym komunikacie napisała: ?Chciałabym jednoznacznie podkreślić, że w naszej Izbie nie ma konfliktu. Znajdujemy się w okresie wyborów i jak to się często zdarza w organizacjach o charakterze kolegialnym, funkcjonuje demokratyczna dyskusja mająca na celu jak najlepszą realizację zadań Izby. Zarzuty dwóch radców prawnych wymienionych w artykule, są całkowicie bezpodstawne i z tego powodu zostały odrzucone przez Krajową Izbę Radców Prawnych oraz Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego. Oświadczam stanowczo, że wybory samorządowe w naszej Izbie, były i są prowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami i to pod nadzorem Okręgowej Komisji Wyborczej oraz Krajowej Komisji Wyborczej.
System delegatów był niezbędny, gdyż zgromadzenie w jednym miejscu prawie 3.000 radców prawnych byłoby może i możliwe, ale obrady musiałyby trwać co najmniej kilka dni. Ponieważ jedynym kandydatem na dziekana był radca prawny Zbigniew Tur, a nie było już możliwości zgłoszenia innej kandydatury, poddał się on osądowi delegatów. Został dziekanem bez najmniejszych problemów. Wybrano także pozostałe organy korporacyjne.
X X X
Zbigniew Tur to dotychczasowy wicedziekan OIRP w Poznaniu oraz członek Prezydium KRRP. W Prezydium nadzoruje realizację umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych, którego przedmiotem jest odpowiedzialność cywilna radcy prawnego za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności radcy prawnego.
Rok temu dla POPRAWNEGO udzielił wywiadu. Oto fragmenty:
– Panie Dziekanie poznańska rada zawsze stawiała na jakość kształcenia radców prawnych. Wykłady prowadzą tutaj najlepsi prawnicy. Jest wspaniała baza szkoleniowa. Jak zatem wiedzie się waszym aplikantom, po zdaniu egzaminu radcowskiego?
– Tak, to prawda, OIRP w Poznaniu posiada własną bazę szkoleniową, która ze względu na ilość aplikantów, a jest ich około tysiąca oraz bieżącą akcję szkoleniową radów prawnych, jest stale wykorzystywana. W tym miejscu mogę również z dumą powiedzieć, iż Izba prowadzi także szkolenia zewnętrzne, cieszące się dużym zainteresowaniem. Są to szkolenia tematyczne kierowane do konkretnych zainteresowanych podmiotów, na przykład z zakresu prawa medycznego, spraw komunalnych: gospodarki śmieciami, z zakresu prawa pracy czy też tzw. umów śmieciowych. Co do poziomu wykładowców mogę powiedzieć tylko tyle, że staramy się zapewnić jak najwyższy ich poziom i cieszę się, jak sądzę wspólnie z wykładowcami, że tak są oceniani. W tym miejscu pragnę wskazać, iż wykładowcy prowadzący wykłady dla aplikantów radcowskich są co semestr oceniani anonimowo przez aplikantów, w specjalnych ankietach, co pozwala na bieżąco korygować system szkolenia. Bezpośrednim skutkiem szkolenia był dobrowolny udział 9 naszych zespołów w organizowanym przez Lewiatana ogólnopolskich symulacjach postępowań arbitrażowych. Na pytanie jak się wiedzie aplikantom należy spojrzeć głębiej, albowiem jest ona odbiciem aktualnego stanu gospodarki oraz okoliczności z powodu których nasza Izba prowadzi szerokie działania w celu poszerzenia wiedzy o prawie w naszym społeczeństwie. Tak, jak mówi Pani Dziekan Krystyna Babiak? „świadomy swych praw obywatel potrafi z nich korzystać i o pomoc prawną wykwalifikowanego prawnika występuje w odpowiednim czasie , to jest przed ewentualną szkodą, a nie po jej powstaniu”. Jak wynika z różnych analiz i opracowań, faktyczny wskaźnika korzystania przez społeczeństwo z usług prawnych, nie przekroczył progu 14 procent społeczeństwa. Tak więc obecny rynek nie jest tak duży, jak by się to mogło wydawać. Powyższe powoduje, iż, niestety, również nie wszyscy aplikanci pomimo zdeterminowania, mogą pracować w tym zawodzie, a tym bardziej kancelariach.
-Być może się mylę, ale kontakty z zagranicznymi korporacjami i organizacjami prawniczymi są sporadyczne. Czy to prawda?
– Panie Redaktorze w tej kwestii jest Pan w błędzie. Od początku bieżącej kadencji intensywnie staramy się rozwijać kontakty z zagranicznymi organizacjami prawniczymi i mamy na tym polu spore sukcesy. W październiku zeszłego roku zorganizowaliśmy w Poznaniu duże międzynarodowe seminarium tematyczne we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Prawników (AEA-EAL) z udziałem prelegentów z tej organizacji. Wymagało to stałego kontaktu przy współpracy w organizacji seminarium i zaowocowało udziałem organizacji prawniczych i prawników z krajów Partnerstwa Wschodniego. Seminarium otworzyło też drogę wspierania prawników Białorusi, którą podjęło kilka okręgowych izb. Bardzo wysoko została oceniona organizacja tego seminarium i poziom merytoryczny naszych wykładowców. Aktywnie uczestniczymy w pracach Komitetu Zagranicznego Krajowej Izby Radców Prawnych, gdzie wymieniamy doświadczenia we współpracy z zagranicą, z innymi izbami. – Poznańscy radcy prawni byli pionierami w świadczeniu bezpłatnych porad i pomocy potrzebującym. Fiskus chce od bezpłatnych porad pobierać podatek VAT, czy mimo to, radcy nadal będą pomagać? – Tak jak dotychczas, jednakże my wskazówek potrzebującym udzielamy w ramach prowadzonego szkolenia aplikantów. Odbywają się one raz w miesiącu i polegają na konsultacji prawnej, której udzielają aplikanci pod stałym i bacznym monitoringiem doświadczonego radcy prawnego. Tak więc jest tak samo, co do ostatecznego skutku, jednakże do końcowego wyniku zmierzamy trochę odmienną drogą.

MACIEJ GUTOWSKI DZIEKANEM ORA W POZNANIU

W Sali Ziemi na MTP ( sobota 21 września) odbyło się zgromadzenie sprawozdawczo -wyborcze Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. W największej sali konferencyjnej Poznania po przybyciu 665 adwokatów ( w Wielkopolsce jest ich prawie tysiąc) pozostały tylko pojedyncze wolne miejsca.

Najwięcej emocji budziły wybory dziekana. Do walki o fotel stanęło trzech kandydatów: Żanna Dembska. Maciej Gutowski i Bernard Rozwałka. Już w pierwszej turze głosowania dziekanem został Maciej Gutowski, otrzymując 424 glosy. Wyprzedził Ż. Dembską (157 głosów) i B. Rozwałkę (86). Prezesem Sądu Dyscyplinarnego został Krzysztof Degórski, a Komisji Rewizyjnej Renata Nowakowska.
A oto oficjalkne wyniki wszystkich głosowań:
Dziekan ORA : adw. prof. UAM dr hab. Maciej Gutowski
Prezes Sądu Dyscyplinarnego: adw. Krzysztof Degórski
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: adw. Renata Nowakowska
Członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu (wg ilości uzyskanych głosów): 1. adw. Andrzej Reichelt 2. adw. Bernard Rozwałka 3. adw. Tomasz Jachowicz 4. adw. dr Ewa Habryn 5. adw. Adam Swoboda 6. adw. Wojciech Celichowski 7. adw. Katarzyna Golusińska 8. adw. Tomasz Guzek 9. adw. Cezary Nowakowski 10. adw. Marek Woźnicki 11. adw. Antoni Dynowski 12. adw. Michał Pankowski 13. adw. Monika Małecka 14. adw. Krzysztof Szkurat 15. adw. Maciej Loga ; z-cy członków ORA: 1. adw. Marek Matyjaszczyk 2. adw. Wojciech Wiza 3. adw. Andrzej Zielonacki 4. adw. Mirosław Konenc
Członkowie Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Poznaniu (wg ilości uzyskanych głosów) : 1. adw. Przemysław Gaj 2. adw. dr Piotr Binas 3. adw. Paweł Żywiecki 4. adw. Halina Krzyżanowska 5. adw. Małgorzata Zielonacka 6. adw. Maciej Michałek 7. adw. Małgorzata Hoffmann-Kapciuk 8. adw. Grzegorz Urbanowicz 9. adw. Marian Gulcz 10. adw. Jacek Pankiewicz 11. adw. Jacek Radzicki 12. adw. Wojciech Pawlak 13. adw. Zbigniew Staszczyk 14. adw. Marian Robaszyński 15. adw. Jacek Andrzejewski 16. adw. Marek Czemplik 17. adw. Marek Buszyński 18. adw. Zuzanna Michałek – Strzelewicz 19. adw. Władysław Osiński 20. adw. Leszek Kruszwicki 21. adw. Adam Bajon 22. adw. Marian Wojnarowski 23. adw. Stanisław Godlewski 24. adw. Benedykt Przybył;z-cy członków Sądu Dyscyplinarnego: 1. adw. Włodzimierz Łasiński 2. adw. Paweł Bugaj 3. adw. Mirosław Maciejewski Członkowie Komisji Rewizyjnej (wg ilości uzyskanych głosów): 1. adw. Aleksandra Łuczak 2. adw. Maria Sterczewska 3. adw. Elżbieta Borys 4. adw. Maria Sajdak 5. adw. Paweł Filipiak 6. adw. Anna Kozłowska ? Goździk; z-cy członków Komisji Rewizyjnej: 1. adw. Renata Szymczak ? Kondrat 2. adw. Witold Kropidłowski

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …