Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Nowi dziekani ORA

Nowi dziekani ORA

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Zielonej Górze odbyło się 6-7 lutego 2021 r. Dziekanem izby został adw. Filip Woziński, prezesem Sądu Dyscyplinarnego – adw. Michał Wierzchowiecki, rzecznikiem dyscyplinarnym izby wybrano adw. Błażeja Kowalczyka, zaś przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został adw. Mateusz Krzeptowski.

Adwokat Filip Woziński

Do Okręgowej Rady Adwokackiej zostali wybrani:
Aneta Sołtysiak-Radzik
Krzysztof Seweryn Szymański
Piotr Majchrzak
Jacek Dużyński
Ewa Gryczyńska-Łagoda
Andrzej Kosik
Magdalena Zoryło-Kopeć
Tadeusz Dobiecki
Magdalena Pająk
Tadeusz Smykowski
XXXXXXXXXX
W dniu 6 lutego 2021 r. odbyło się wyborcze zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Tak jak w większości innych izb, zgromadzenie odbyło się w trybie zdalnym, co skutkowało bardzo wysoką frekwencją (sięgającą momentami ok. 89 %).

Adwokat Piotr Dobrołowicz

Dotychczasowy, zasłużony dla adwokatury, dziekan Włodzimierz Łyczywek zakończył swoją drugą kolejną kadencję.

Nowym dziekanem został Piotr Dobrołowicz – adwokat od 2003 r., członek ORA w latach 2004–2016, dwukrotny delegat na KZA, w latach 2008-2016 redaktor naczelny wydawnictwa szczecińskich środowisk prawniczych „In Gremio”, a w latach 2012-2017 przewodniczący Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie.

Na rzecznika dyscyplinarnego wybrano Waldemara Juszczaka, na prezes sądu dyscyplinarnego Joannę Szałańską, a na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Monikę Matkowską.

Delegatami izby szczecińskiej na najbliższy Krajowy Zjazd Adwokatury zostali:

  • Marek Mikołajczyk
  • Włodzimierz Łyczywek
  • Piotr Dobrołowicz
  • Marta Adamek-Donhöffner
  • Krzysztof Ławrynowicz
  • Wiesław Fafuła
  • Michał Olechnowicz
  • Martyna Maciejewska-Przyłucka

Podsumowaniem zgromadzenia było podjęcie uchwały zaproponowanej przez nowego dziekana rady o treści:

Niezależny wymiar sprawiedliwości to fundament sprawnie działającego, demokratycznego państwa prawa. Jakiekolwiek ingerencje polityczne w prace sądów lub prokuratur, które mają na celu ograniczenie niezawisłości sędziów lub niezależności prokuratorów należy traktować jako działania godzące w podstawowe prawa i wolności obywatelskie, zagwarantowane społeczeństwu w Konstytucji RP.

Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej wyraża solidarność z wszystkimi prawnikami kierującymi się w swojej codziennej pracy poczuciem niezależności, a szczególnie wspiera tych, którzy z tego powodu mierzą się dzisiaj z szeregiem bezpodstawnych szykan.

Za jej przyjęciem oddało głos blisko 91 % zgromadzonych.

Więcej informacji o wyborach na stronie internetowej Szczecińskiej Izby Adwokackiej

Sprawdź także

Wyrok TK poza prawem

Piętnastu dziekanów wydziałów prawa podpisało się pod stanowiskiem w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z …