Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Nowoczesne zarządzanie w sądach

Nowoczesne zarządzanie w sądach

Z dniem 1 stycznia 2014 r. został wdrożony we wszystkich sądach powszechnych Zintegrowany Systemu Rachunkowości i Zarządzania Kadrami (ZSRK). Głównym celem projektu jest usprawnienie działania sądów powszechnych w obszarze zarządzania finansami i zarządzania kadrami poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Uruchomienie ZSRK pozwoli na uruchomienie w sądach nowoczesnego modelu zarządzania finansami i kadrami opartego o koncepcję performance management, zawierającego między innymi takie nowatorskie rozwiązania jak: rachunek kosztów działań sterowany czasem, wielowymiarową rachunkowość spraw sądowych, budżetowanie zadaniowe, rachunkowość rozproszoną opartą o automatyczną kontrole ex ? ante zaciągania zobowiązań, zarządzanie płynnością oparte o dzienne salda, zarządzanie kompetencjami powiązane z ocenami okresowymi i automatycznym doborem szkoleń e ? learnigowych, zarządzanie efektywnością pracowników, kokpity menadżerskie oraz samoobsługę pracowniczą i menadżerską.
Wdrażany system pozwoli także na uruchomienie w kolejnym etapie portalu e ? płatności, który znacznie ułatwi kontakt obywatela z sądem w zakresie wnoszenia opłat sądowych. W ostatecznym rezultacie wdrażane zmiany przyczynią się do istotnego obniżenia kosztów obsługi finansowej sądów oraz skrócenia czasu trwania postępowania sądowego. Projekt jest największym tego typu przedsięwzięciem w polskim sektorze finansów publicznych oraz największym tego typu przedsięwzięciem w Unii Europejskiej w zakresie transformacji zarządzania w sądownictwie powszechnym.
Realizowany on jest w ramach zadania ?Opracowanie jednolitych zasad rachunkowości dla sądów; wdrożenie systemu informatycznego rachunkowości i systemu zarządzania kadrami w sądach? projektu ?Zwiększenie efektywności realizacji zadań przez jednostki wymiaru sprawiedliwości? w ramach Programu Operacyjnego ?Kapitał Ludzki? działanie 5.3. ?Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej?.

Sprawdź także

Protokół oględzin więźnia

Czy Służba Więzienna pracuje nad wytycznymi dotyczącymi sposobu dokumentowania obrażeń osadzonych. Odpowiedź W czasie z …