Noworodek przed sądem

Prokuratura Rejonowa w Nowym Tomyślu prowadzi postępowanie w sprawie narażenia noworodka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia tj. o przestępstwo z art. 160 § 2 k.k. W miejscowości Boruja Kościelna, na klatce schodowej prowadzącej do piwnicy porzucono noworodka. Dziecko było owinięte w ręcznik i torbę foliową. Natychmiast po znalezieniu, noworodek w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala. Dziecko było wyziębione i miało trudności oddechowe. Badanie lekarskie wykazało, że noworodek jest w dojrzałości klinicznej odpowiadającej dziecku w okresie od 30 do 33 tygodnia życia, płci żeńskiej. Do narodzin dziecka doszło w warunkach poza szpitalnych, najprawdopodobniej dzień przed porzuceniem. W sprawie trwają czynności zmierzające do ustalenia tożsamości matki dziecka, ewentualnie osób współdziałających w porzuceniu dziecka na terenie posesji w Borui Kościelnej.
Obecnie dziecko przebywa w szpitalu, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Prokurator skierował wniosek do Sądu Rodzinnego w Nowym Tomyślu, w którym wnosi o ustalenie, że małoletnia urodziła się w dniu 1.02.2012r., o nadanie jej imienia i nazwiska oraz oznaczenie imion i nazwisk jej rodziców w akcie urodzenia.
Posiedzenie sądu w przedmiocie rozpoznania wniosku prokuratora odbyło się w czwartek 15 marca.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …