Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Nowy bat na pedofilów

Nowy bat na pedofilów

Od niedzieli 26 maja obowiązują nowe przepisy chroniące dzieci przed przestępstwami na tle seksualnym ? weszła bowiem w życie nowelizacja kodeksu karnego. Nowelizacja wdraża regulacje unijne, których celem jest skuteczniejsza walka z producentami i odbiorcami pornografii dziecięcej oraz osobami korzystającymi z prostytucji dziecięcej. Ustawa zmienia przepisydotyczące karania m.in. za utrwalanie, sprowadzanie, przechowywanie lub posiadanie pornografii dziecięcej.
Dotychczas kara dotyczyła pornografii z udziałem dzieci poniżej 15. roku życia, a nowelizacja podnosi granicę wieku do 18. roku życia. Ustawa przewiduje też karanie za kontakty seksualne z osobami poniżej 18 lat, jeżeli wiążą się one z przekazaniem korzyści majątkowej, osobistej lub nadużyciem zaufania. W takich sytuacjach dorosły będzie ponosił odpowiedzialność niezależnie od tego, z czyjej inicjatywy doszło do tych kontaktów.
Nowelizacja wydłuża także okres przedawnienia karalności przestępstw o charakterze seksualnym, których ofiarami są dzieci. Czyny te nie będą przedawniały się wcześniej niż przed ukończeniem przez ofiarę 30. roku życia. Nowelizacja wprowadza też przepisy, które mają zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży podczas różnych form zorganizowanego wypoczynku, np. obozów, kolonii. Kandydatem na wychowawcę lub kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży nie będzie mogła być osoba karana w przeszłości za określone przestępstwa, np. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej. Ponadto ustawa zakazuje prowadzenia reklamy i promocji pornografii w stosunku do małoletnich poniżej 15 roku życia.
Sejm uchwalił nowelizację 4 kwietnia 2014 r., a prezydent podpisał ją 18 kwietnia br. Nowe przepisy wchodzą w życie 26 maja 2014 r.

Sprawdź także

Sukces Misia Adwokata

#BajeczniAdwokaci w kwietniu odwiedzili prawie 5 tysięcy placówek edukacyjnych – przedszkola i młodsze klasy szkół …