Najnowsze informacje

Nowy portal statystyczny

Ministerstwo sprawiedliwości in formuje, że uruchomiło nowy portal – Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości, za pomocą którego każdy będzie mógł zapoznać się z danymi statystycznymi dotyczącymi funkcjonowania polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości. Na portalu (pod adresem www.isws.ms.gov.pl) prezentowane są m.in.:
wybrane dobre praktyki wdrażane w wymiarze sprawiedliwości, wskaźniki, które pozwalają na szybkie, wizualne rankingowanie pracy sądów w poszczególnych obszarach apelacyjnych, a także dane umożliwiające porównanie działalności sądownictwa polskiego na tle innych krajów Unii Europejskiej.
Ponadto w Bazie statystycznej ISWS zostały udostępnione informacje statystyczne z zakresu działania jednostek podległych Ministrowi Sprawiedliwości. Poza danymi statystycznymi na portalu ISWS znajdują się także informacje o metodologii pozyskiwania informacji statystycznych przez Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej w Departamencie Strategii i Deregulacji i procedura dostępu do gromadzonych zasobów.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Na garnuszku rodziców

Przyszli sędziowie na dzień dobry dostają mniej niż pensja minimalna i zakaz innej pracy. Nie …