Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Nowy Rzecznik Europejski

Nowy Rzecznik Europejski

3 lipca br. Emily O’Reilly została wybrana przez Parlament Europejski na stanowisko Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Do tej pory była Krajowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich Irlandii, na stanowisku europejskiego ombudsmana zastąpi Nikiforosa Diamandourosa, który pełnił tę funkcję od 2003 roku. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich jest jednym z organów pomocniczych Unii Europejskiej, powołanym na mocy traktatu z Maastricht z 1992 r. Rozpatruje skargi dotyczące przypadków niewłaściwego administrowania w działaniach instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE.

Sprawdź także

Zjazd „Iustitii”

Prawo nie rodzi się z bezprawia. Oczekujemy rozliczenia zła, które zostało wyrządzone – uchwała XXX …