Finansowanie pomostowe

Nowy szef OISW w Poznaniu

Minister sprawiedliwości powołał na stanowisko dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu ppłk. Grzegorza Fedorowicza dyrektora Aresztu Śledczego w Środzie Wielkopolskiej. Dotychczasowa Dyrektor płk Teresę Wojtaszyk, pełniącą tę funkcję od 1 maja 2009 r.; została przeniesiona do wykonywania obowiązków w Centralnym Zarządzie SW w Warszawie. Uroczystego wręczenia nominacji ppłk. Grzegorzowi Fedorowiczowi dokonał w dniu 11 marca 2013 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu gen. Jacek Włodarski ? Dyrektor Generalny Służby Więziennej w obecności płk. Wiktora Głowiaka ? Dyrektora Biura Kadra i Szkolenia Centralnego Zarządu Służby Więziennej.
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu ppłk Grzegorz Fedorowicz rozpoczął służbę 1.04.1993 roku w Areszcie Śledczym w Poznaniu na stanowisku wychowawcy. Od dnia 1.03.2000 r. pełnił służbę na stanowisku Dyrektora Aresztu Śledczego w Środzie Wielkopolskiej.

Sprawdź także

Sędziowie dziękują RPO

Podziękowania dla Profesora Adama Bodnara – Rzecznika Praw Obywatelskich Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wyraża wdzięczność …