Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Nowy szef Prokuratorii Generalnej

Nowy szef Prokuratorii Generalnej

Premier Donald Tusk z dniem 8 lipca powołał prof. Bronisława Sitka na stanowisko prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Profesor Bronisław Sitek jest prawnikiem oraz nauczycielem akademickim. Dotychczas pełnił funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prof. Sitek wiele razy miał kontakt z przedstawicielami samorządu radcowskiego. Przypomnijmy choćby spotkanie dziekanów wydziałów prawa , które odbyło się w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych, czy konferencję „Polscy prawnicy w świecie” , która odbyła się w Olsztynie.
Obecnie będzie kierował Urzędem Prokuratorii Generalnej odpowiedzialnym m.in. za wykonywanie czynności zastępstwa procesowego Skarbu Państwa w procesach sądowych o znacznej wartości przedmiotu sporu. Minister Skarbu Państwa sprawuje nadzór nad działalnością Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, państwowej jednostki organizacyjnej powołanej w celu zapewniania ochrony praw i interesów Skarbu Państwa.

Sprawdź także

Mediacje z mediatorami

Otwarty dialog na rzecz mediacji – Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna współpracę ze środowiskiem mediacyjnym Ministerstwo Sprawiedliwości …