Finansowanie pomostowe

NRA negatywnie o ustawie

Naczelna Rada Adwokacka zaopiniowała negatywnie projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa przyjętej przez rząd na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2015 r., a skierowanej do Sejmu w dniu 16 kwietnia 2015 r. Opinia została przesłana do marszałka Sejmu RP Radosława Sikorskiego.Załączamy fragment opinii NRA: Cytując z powołanym opracowaniem (str. 59) ?nie ulega wątpliwości, że świadc zenie poradnictwa prawnego musi być domeną prawników. Ma to związek z ich kierunkowym wykształceniem, odbytą aplikacją i doświadczeniem zawodowym , w szczególności w zakresie spraw bardziej skomplikowanych, w przypadku których nie wystarczy jedynie prosta p orada, której może udzielić także osoba bez wykształcenia prawniczego. Jak wskazuje doświadczenie osób udzielających porad, osoby zgłaszające się po pomoc prawną często borykają się z wielowątkowymi, nawarstwionymi problemami prawnymi. W tym przypadku najb ardziej odpowiednią osobą do udzielania porady prawnej będzie wykwalifikowany prawnik ? radca prawny bądź adwokat ? (podkreślenia i wytłuszczenia własne). 5. Postulowane przez Ministra Finansów rozszerzenie systemu o magistrów prawa , niebędących adwokatami lub radcami prawnymi , uzasadniane było zamiarem wprowadzenia oszczędności w systemie. W pierwszej kolejności zwrócić należy uwagę, że postulowany cel nie znajduje żadnego odzwierciedlenia w projektowanej ustaw ie . Nie ma w niej żadnego przepisu o funkcji gwara ncyjnej, dającego pewność, że włączenie do systemu świadczenia pomocy prawnej nieprofesjonalistów działających za pośrednictwem organizacji pozarządowych gwarantować będzie oszczędności dla budżetu państwa. Nie ma chociażby przepisu , iż kwoty przeznaczone na koszty pomocy prawnej świadczonej przez niewykwalifikowanego prawnika nie mo gą być wyższe niż określony procent kwot przeznaczonych na wynagrodzenie adwokata lub radców prawnych.

Sprawdź także

SN uchyla decyzję neoSN

​Izba Karna Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca, ponieważ w składzie …