Najnowsze informacje

NSA popiera prokuraturę

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił stanowisko Prokuratury Rejonowej we Wrześni. Rok temu pisaliśmy o zaskarżeniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu uchwały Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 stycznia 2003 roku w przedmiocie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały. Decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zaskarżyła Rada Miejska we Wrześni. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił stanowisko prokuratury i sądu pierwszej instancji.
NSA wskazał, że zapisy prawa miejscowego dotyczące określania zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych muszą być precyzyjne i nie mogą wzbudzać wątpliwości interpretacyjnych, umożliwiających wykorzystanie ich do obejścia prawa. Zdaniem NSA odległości pomiędzy punktami sprzedaży i podawania napojów alkoholowych a tzw. „obiektami chronionymi” (m.in. przedszkolami, szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, kościołami, cmentarzami itp.) powinny być mierzone według osi bądź krawędzi jezdni dróg publicznych łączących te miejsca. Uchwała Rady Miejskiej zawierała w tym zakresie bardzo nieprecyzyjne zapisy.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …