Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Numer Specjalny PP UAM

Numer Specjalny PP UAM

Ukazał się jubileuszowy numer „Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza”, poświęcony stuleciu Wydziału Prawa i Administracji poznańskiego uniwersytetu. Na jego kartach przypominamy archiwalny dorobek nieżyjących już Profesorów naszego Wydziału w nowej anglojęzycznej odłonie. Przegląd ten obejmuje prace: Antoniego Peretiatkowicza, Zygmunta Ziembińskiego, Czesława Znamierowskiego, Władysława Bojarskiego, Zygmuta Lisowskiego, Bogdana Lesińskiego, Jana Rutkowskiego, Alfonsa Klafkowskiego, Anny Michalskiej, Krzysztofa Skubiszewskiego, Bohdana Winiarskiego, Zbigniewa Janowicza, Mariana Zimmermanna, Teresy Rabskiej, Józefa Jana Bossowskiego, Bogusława Janiszewskiego, Jana Zdzitowieckiego, Rocha Knapowskiego oraz Edwarda Taylora, zaproponowane przez kierowników Katedr i Zakładów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Publikacja ukazała dzięki instytucjonalnemu i finansowanemu wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu 848/2/P-DUN/2018, Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Sprawdź także

Tęczowej Maryi cd.

List katolików z Holandii w obronie tęczowej Maryi 04 listopada 2021 Niezrozumiałe i szokujące – …