Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / O areszcie decydują normy prawne

O areszcie decydują normy prawne

Oto oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich ?Iustitia? wobec wypowiedzi ministra sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2017 roku: „Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich ?Iustitia? wyraża stanowczą dezaprobatę wobec wypowiedzi ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro przedstawionej podczas konferencji prasowej w ProkuraturzeRegionalnej w Krakowie w dniu 23 czerwca 2017 roku o rzekomej wspaniałomyślności sądu przy rozpoznawaniu wniosków o zastosowanie aresztów wobec byłych członków zarządu Zakładów Chemicznych ?Police? oraz niezależnych przedsiębiorców. Stowarzyszenie przypomina, że o stosowaniu lub nie stosowaniu aresztu wobec osoby podejrzanej, a nie sprawcy ? które to określenie znalazło się także w wypowiedzi ministra ? decydują normy kodeksu postępowania karnego i materiał dowodowy przedstawiony przez prokuratora wnoszącego o zastosowanie tego najsurowszego środka zapobiegawczego. W omawianej w wypowiedzi Ministra sprawie złożono 10 wniosków o areszt, w już trwającym od pewnego czasu postępowaniu karnym, a orzekało co do nich niezależnie 4 sędziów.
W żadnej sprawie nie zapadło orzeczenie uwzględniające wnioski pProkuratury. Zauważamy, że krytyka orzeczenia sądowego, jak każda krytyka, powinna dochowywać staranności w odniesieniu się do faktów i etyczność przesłanek z jakich wypływa. Tych cech nie sposób przypisać omawianej wypowiedzi zestawiającej niezawisłe decyzje Sądów w dziesięciu sprawach z populistyczną wizją Ministra o częstszym stosowaniu aresztów tymczasowych. Ponownie przypominamy, że narzędziem krytyki i drogą ewentualnej zmiany orzeczenia sądowego jest merytoryczne, oparte o fakty i uzasadnione zarzuty zażalenie, rozpatrywane przez Sąd drugiej instancji, a nie wypowiedzi i naciski medialne.
Dodatkowego niedopuszczalnego kontekstu nadaje omawianym słowom ministra sprawiedliwości zestawienie ich przez redakcję ?Wiadomości? TVP 1 z wypowiedzią byłego funkcjonariusza CBŚ o jego nieokreślonych co do miejsca i czasu spostrzeżeniach na temat korupcji i zorganizowanej przestępczości. Stowarzyszenie ?Iustitia? prosi ministra sprawiedliwości o refleksję nad prawną wymową jego oświadczeń i oczekuje przerwania przez przedstawicieli opcji rządzącej ciągu sugestii dotyczących rzekomej korupcji w sądownictwie.
Stowarzyszenie podkreśla, że sędziowie orzekający we wskazanej sprawie, jak i w innych realizują oparte na niezawisłości powinności rozstrzygania zgodnie z normami ustawowymi, udowodnionymi lub uprawdopodobnionymi faktami i stania na straży prawa ? także praw przysługujących osobom podejrzanym o popełnienie przestępstwa. Jednocześnie Stowarzyszenie zwraca uwagę na treść oświadczeń wydawanych przez podległą ministrowi sprawiedliwości prokuraturę, która w niniejszej sprawie uznała, że ?ustne uzasadnienie decyzji sądu może świadczyć o niezrozumieniu istoty przestępstwa?.
Wyrażamy stanowcze przekonanie, że czasy, w których ?istotę przestępstwa? rozumiał jedynie oskarżyciel nigdy nie wrócą do naszego systemu prawnego.

Sprawdź także

Oświadczenie 13 sędziów IC SN

Oświadczenie 13 Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Nie można wybierać kandydatów na Prezesa Izby Cywilnej …