Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / O Azji i Pacyfiku w sercu Europy

O Azji i Pacyfiku w sercu Europy

Rosnące znaczenie Azji w światowej gospodarce było jednym z tematów konferencji ?Dzień Azji i Pacyfiku?. Spotkanie otworzyła w Sejmie marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska patronująca wydarzeniu. Marszałek Sejmu podkreśliła, że dzisiejsza dyskusja o relacjach kontynentu azjatyckiego z innymi regionami świata odbywa się w Polsce? samym sercu Europy. Zwróciła uwagę na dynamiczny rozwój współpracy z większością krajów Azji i Pacyfiku. Przypomniała o tysiącletnich więzach, jakie łączą Polską z tą częścią świata. ? Warto dziś przypomnieć o historycznych więzach, łączących nasze miejsca na globie. O tym, że dawne szlaki komunikacyjne i kupieckie między Europa i Azją wiodły także przez polskie ziemie ? mówiła marszałek Sejmu otwierając konferencję. Małgorzata Kidawa-Błońska wspomniała o Królewskiej Drodze Via Regia, która biegła na południu kraju wzdłuż linii Karpat.
Marszałek Kidawa-Błońska zwróciła też uwagę na globalne zainteresowanie innowacyjnością krajów Azji i Pacyfiku i jego wpływ na obraz geopolityczny. ? Niezwykła dynamika rozwoju tych regionów, twórczy talent zamieszkujących tam narodów, godna pozazdroszczenia innowacyjność przyciągają uwagę całego świata i jednocześnie, nieodwracalnie, zmieniają jego geopolityczny obraz ? mówiła. Podkreślała też różnorodność i dynamikę relacji Polski z krajami tego obszaru m.in. w ramach światowych organizacji, aktywności parlamentarzystów w wielu grupach bilateralnych oraz działań promocyjnych polskich ministerstw, instytucji i placówek dyplomatycznych, dzięki której powstają korzystne warunki dla eksportu.
? Innowacyjni polscy przedsiębiorcy odważnie wchodzą na azjatyckie rynki. Pokazują, że mimo wielkiej konkurencji można odnieść na nich komercyjny sukces ? mówiła marszałek Sejmu. Wśród potencjalnych dziedzin współpracy Polski z krajami Azji i Pacyfiku wymieniła zaawansowane technologie, ambitne projekty naukowe, badawcze i kulturalne, biotechnologię i energetykę. Marszałek Sejmu zaznaczyła też, że spotkanie w Sejmie to kolejna okazja do budowania i zacieśniania kontaktów Polski z tą częścią świata. ? Możemy cieszyć się, że roli przewodnika na tej drodze podjął się dzisiaj nasz wybitny gość, ekspert od zagadnień geopolitycznych Europy i Azji ? pan Robert Kaplan ? powiedziała. ? W swojej książce intrygująco zatytułowanej ?Zemsta Geografii? stawia pan ulubione pytanie niejednego intelektualisty o prawdziwą definicję Europy Środkowej. Otóż, chcę zapewnić, że kiedy jest pan tutaj z nami, w Polsce, to używając słów innego wielce szanowanego przyjaciela naszego narodu, pana Normana Davisa, jest pan w istocie w samym sercu Europy! ? dodała marszałek Sejmu zwracając się do gościa.
O konieczności wzmacniania polityki zagranicznej związanej z krajami pozaeuropejskimi mówił też minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna. Zwrócił przy tym uwagę, że polscy parlamentarzyści od lat intensyfikują relacje z Azją w ramach swojej pracy parlamentarnej. ? Wszyscy, bez względu na różnice polityczne i partyjne, patrzymy na wschód, Daleki Wschód, na kraje Azji i Pacyfiku wspólnie. Te kwestie nie wywołują w Polsce różnicy zdań ? mówił szef polskiej dyplomacji. Grzegorz Schetyna podkreślił też, że oprócz wymiaru gospodarczego Azja jest też obszarem nowych możliwości i wyzwań w sferze polityki.
? Aktywna polityka wobec Dalekiego Wschodu jest polskim interesem narodowym ? powiedział zauważając wpływ krajów położonych na tym terytorium na globalną politykę a poprzez to m.in. na światowe bezpieczeństwo
. ? Musimy zacieśniać relacje z tym obszarem świata, mieć własne inicjatywy i wspólną strategię wypracowaną w takim miejscu jak parlament ? zaznaczył minister spraw zagranicznych. Robert Kaplan zwrócił uwagę na globalny kontekst relacji polsko-azjatyckich. Jego zdaniem Polska powinna dbać o dobre stosunki z tym obszarem świata, ponieważ pełni ważną rolę lidera w regionie. ? Dlatego Polska powinna mieć mocną pozycję nie tylko na arenie europejskiej, ale i globalnej ? argumentował. Konferencja ?Dzień Azji i Pacyfiku? była m.in. okazją do dyskusji o zwiększającej się roli Azji w tworzeniu równowagi politycznej i utrzymywaniu globalnego bezpieczeństwa oraz o konsekwencjach tych zmian dla Polski i Europy. Spotkanie stworzyło możliwość zaprezentowania opinii różnych środowisk ? m.in. przedstawicieli administracji państwowej, ekspertów, polityków i przedsiębiorców ? na temat stosunków eurazjatyckich oraz sposobów kształtowania nowoczesnej i skutecznej polityki wobec Azji i Pacyfiku.
Współorganizatorzy konferencji to Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Sprawdź także

Docenią ławników

Spotkanie kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości z przedstawicielami Stowarzyszenia Ławników Polskich – Funkcja ławników w systemie wymiaru …