Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / O depenalizację marihuany

O depenalizację marihuany

Adwokat Jerzy Marcin Majewski apeluje o wspieranie petycji w tej sprawie. Petycja zakłada zwrócenie się do Marszałka Grzegorza Schetyny oraz do Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Posła Ryszarda Kalisza z prośbą o zgłoszenie poprawki do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zmierzającej do jednoznacznej depenalizacji posiadania nieznacznej ilości marihuany na własny użytek. Jednocześnie proponowana zmiana, zmierza do poprawienia błędnej propozycji brzmienia art. 62-a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, który według propozycji podkomisji jest przepisem sprzecznym z polskim systemem prawa karnego. Opinia podkomisji złożona została 3 marca 2011 r. Termin posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie rozpatrzenia sprawozdania podkomisji nie został ujawniony na stronach internetowych Komisji (prawdopodobnie posiedzenie odbyło się 17 marca 2011 r. jednakże brak jest na stronach internetowych Komisji stenogramu z posiedzenia), nie jest ustalony termin posiedzenia Sejmu, na którym ustawa będzie poddana głosowaniu. Petycja zostaje upubliczniona do poparcia przez Internautów w dniu 20 marca 2011 r. i będzie otwarta do poparcia do dnia poprzedzającego głosowanie w Sejmie.
Treść petycji:
Szanowny Pan Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Ryszard Kalisz
Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka
W związku z zakończeniem prac podkomisji d/s ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz pozostawienia przez podkomisję w rządowym projekcie ustawy błędnej treści artykułu 62-a, który w polskim porządku prawnym nie da się zastosować; my niżej podpisani, za pośrednictwem Pana Marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, zwracamy się do wszystkich posłów o zgłoszenie i poparcie poprawki, która nadałaby art. 1 pkt 16 ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii natępujące brzmienie: Art. 1 (…) 16) po art. 62 dodaje się art. 62a w brzmieniu: ?Art. 62a Nie stanowi przestępstwa określonego w art. 62 ust 1 lub 3 posiadanie nieznacznej ilości ziela konopii lub jego przetworów, przeznaczonego na własny użytek.?
Proponowana wyżej treść art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii jest pozbawiona błędu jaki zawiera propozycja podkomisji (która proponuje przepis, niemożliwy do zastosowania w systemie polskiego prawa karnego) wprowadzałaby jednoznaczną depenalizację posiadania nieznacznej ilości środka psychotropowego, co pozwalałoby zrealizować cel nowelizacji jakim jest skierowanie sił policji na walkę z dystrybutorami narkotyków a nie z nastolatkami; oraz wskazywałaby na to, że ustawodawca dostrzega istotną różnicę między narkotykami twardymi a marihuaną. Więcej: adwokatmajewski@me.com http://maclawyer.pl

Sprawdź także

Darmowe porady rejentów

Notariusze w najbliższą sobotę będą udzielali bezpłatnych informacji prawnych stacjonarnie, telefonicznie, na czacie oraz w …