Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / O doręczaniu pism z sądów

O doręczaniu pism z sądów

Trwają prace nad projektem rozporządzenia MS ws zasad doręczania pism procesowych w postępowaniu karnym W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym. Projektowane
rozporządzenie ma zastąpić rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym, które – zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw – traci moc po upływie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, czyli z dniem 15 stycznia 2017 r. Tę informację zawiera pismo z ministerstwa, będące odpowiedzią na pytanie w tej kwestii adw. Rafała Dębowskiego, sekretarza NRA.
Ministerstwo zapewnia, że projektowane rozwiązania uwzględniają treść art. 133 paragrafu 2a kpk dodanego przez art. 1 pkt 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta, które to uregulowanie umożliwia odbiór, pozostawionych w placówce pocztowej, pism organów procesowych adresowych do profesjonalnych uczestników postępowania karnego (czyli obrońców i pełnomocników będących adwokatami lub radcami prawnymi) przez osoby upoważnione na podstawie pełnomocnictwa pocztowego. W najbliższym czasie projekt rozporządzenia ma być udostępniony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.
Źródło: NRA

Sprawdź także

Szykany sędziów trwają

STANOWISKO WOBEC DZIAŁAŃ  PRZEMYSŁAWA  RADZIKA I PIOTRA SCHABA W SĄDZIE APELACYJNYM W WARSZAWIE Pismami z …