Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / O działaniach SN w Sejmie

O działaniach SN w Sejmie

Sejm podczas 98. posiedzenia zapoznał się z informacją o działalności Sądu Najwyższego w 2014 r. Dokument prezentujący podstawowe kierunki pracy i najważniejsze problemy w działalności Sądu Najwyższego w zeszłym roku na forum Izby przedstawiła pierwszy prezes SN Małgorzata Gersdorf. W 2014 r. liczba spraw wnoszonych do Sądu Najwyższegonieznacznie wzrosła w stosunku do roku 2013. Nie wpłynęło to jednak istotnie na wydłużenie okresu ich rozpoznawania. Ogółem wpłynęło 11 065 spraw. Przeważały skargi kasacyjne i kasacje ? 7 886, z czego 4 008 wniesiono do Izby Cywilnej, 2 174 ? do Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, 1 694 ? do Izby Karnej, a 10 ? do Izby Wojskowej. W 2014 r. do Sądu Najwyższego wpłynęło także 1 121 zażaleń. SN przedstawiono też do rozstrzygnięcia 166 kwestii prawnych.
Zgodnie z Informacją w okresie sprawozdawczym działalność orzecznicza Sądu Najwyższego dotyczyła bardzo zróżnicowanej i złożonej grupy zagadnień. Było to nie tylko następstwem pojawienia się nowych regulacji prawnych, ale również wynikało z potrzeby udzielania odpowiedzi na pytania prawne. Podejmowane w nich problemy i prezentowane poglądy oddziaływały nie tylko na praktykę sądów powszechnych, ale również wywierały wpływ na działalność organów ścigania oraz czynności adwokatów i radców prawnych.
Sąd Najwyższy, dokonując wykładni obowiązującego prawa, wielokrotnie odwoływał się do prawa międzynarodowego i europejskiego, jak i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Łącznie Sąd Najwyższy rozpoznał w 2014 r. 10 546 spraw (w 2013 roku ? 10 387), w tym m.in.: 7 329 skarg kasacyjnych i kasacji (w 2013 roku ? 7 059), 1 098 zażaleń (w 2013 roku ? 1 260) oraz 202 kwestie prawne (w 2013 roku ? 171). Mimo statystycznie większej liczby rozpoznanych spraw nie zmniejszyły się zaległości. Taki stan rzeczy wynika przede wszystkim ze znacznego wzrostu liczby skarg kasacyjnych (o 617). Obsada sędziowska na 31 grudnia 2014 r. wyniosła 86 osób. Okresowo Sąd Najwyższy korzystał z pomocy 11 sędziów delegowanych przez Ministra Sprawiedliwości na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

Sprawdź także

Dzień otwarty Notariatu

Dzień Otwarty Notariatu to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz …