Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / O dziennikarce w Strasburgu

O dziennikarce w Strasburgu

Trybunał w Strasburgu ? donosi Helsińska Fundacja Praw Człowieka _ znowu przyjrzy się art. 212 Kodeksu karnego. Będzie to sprawa Łozowska przeciwko Polsce. Chodzi o przypadek Marzanny Łozowskiej, skazanej za publikację na temat byłej sędzi, którą dziennikarka oparła na dokumentach urzędowych, a także m.in. publicznej wypowiedzi ministra sprawiedliwości. Europejski Trybunał Praw Człowieka zapowiedział rozpatrzenie kolejnej sprawy wskutek skargi polskiej dziennikarki, skazanej z art. 212 kk, tj. za przestępstwo zniesławienia (nr skargi 62716/09). Chodzi o przypadek Marzanny Łozowskiej, skazanej za publikację na temat byłej sędzi, którą dziennikarka oparła na dokumentach urzędowych, a także m.in. publicznej wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości.
Postępowanie przed krajowymi sądami w tej sprawie było monitorowane przez HFPC w ramach działań Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce. Dziennikarka zarzuca w skardze do ETPCz naruszenie wolności słowa (art. 10 EKPC) oraz prawa do sprawiedliwego procesu (art. 6 EKPC).
ETPCz zadał następujące pytania stronom postępowania:
1.Czy można przyjąć, że postępowanie przed sądem drugiej instancji nie było obiektywne w rozumieniu art. 6 p. 1 EKPC?
2. Czy odpowiedzialność karna za zniesławienie, którą poniosła dziennikarka, była w tym przypadku proporcjonalna w rozumieniu art. 10 p. 2 EKPC?

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …