Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / O języku migowym bez głuchoniemych

O języku migowym bez głuchoniemych

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie powołania członków Polskiej Rady Języka Migowego, w skład której nie wchodzi ani jedna osoba głucha, posługująca się Polskim Językiem Migowym. Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło blisko półtora tysiąca skarg tylko w tej właśnie sprawie, nie tylko od głuchoniemych.
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło blisko półtora tysiąca skarg na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2012 r. o powołaniu członków Polskiej Rady Języka Migowego, w skład której nie wchodzi ani jedna osoba głucha, posługująca się Polskim Językiem Migowym. Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w którym wyraził swoje zdumienie decyzją i wskazał, że niewłączenie w skład Rady osób głuchych jest przejawem szerszego problemu nieangażowania osób z niepełnosprawnościami w działania państwa, niezgodnie ze standardami, których spełnienia wymaga Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych i Deklaracja Madrycka.
Rzecznik podkreślił, że nie chodzi o włącznie w skład Rady jednej czy dwóch osób głuchych, ale o oparcie jej składu o głuchych i ewentualne włączenie pojedynczych specjalistów słyszących. Zwrócił również uwagę na niezamieszczenie ogłoszenia o powołaniu członków Rady w Polskim Języku Migowym ani w Systemie Językowo ? Migowym.

Sprawdź także

Zapomniana wojna w Sudanie

Sudan to w tym momencie piekło na Ziemi. Zbrodnicza armia dopuszcza się gwałtów i masakr …