Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / O kulturze praworządności

O kulturze praworządności

O tym, czym jest kultura praworządności i o tym, co ma pływ na jej przestrzeganie rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar rozmawiał z uczestnikami 25. Szkoły Liderów Politycznych. To program Fundacji Szkoła Liderów. Jest skierowany zarówno dla przedstawicieli wszystkich partii politycznych, samorządowców, jak i działaczy organizacji pozarządowychi think-thanków. Rzecznik wskazywał, że praworządność to stan, do którego cały czas się dąży. Wpływa na nią bardzo wiele czynników. Stąd np. trudno jednoznacznie stwierdzić, że w danym państwie nie ma praworządności. Może ona być po prostu na niskim poziomie.
RPO zauważył także, że czasami nie wystarczy stworzenie instytucji, które mają stać na straży prawa. Jeśli nie ma odpowiednich przepisów, lub jeśli nie mają one zagwarantowanej niezależności, to ich działanie może być tylko iluzoryczne. Adam Bodnar przypomniał, że o tym jak ważna jest niezależność sądownictwa mówił ostatnio w Sejmie podczas debaty na temat zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zauważył również, że w Polsce jest mała świadomość społeczna na temat znaczenia instytucji demokratycznego państwa prawnego. Obywatele nie wiedzą tak naprawdę, czemu ma służyć niezależność sądownictwa. Jak zaznaczył, wpływ na to mieli zarówno politycy, jak i same urzędy, które nie potrafią w odpowiedni sposób komunikować się ze zwykłymi ludźmi.
– Zbudowaliśmy instytucje państwa prawa, ale nie wytłumaczyliśmy obywatelom, po co one są ? mówił Adam Bodnar. Uczestnicy Szkoły Liderów pytali rzecznika m.in. o kwestie związane z zanieczyszczeniem powietrza i tego, w jaki sposób obywatele mogą dochodzić swoich praw jeśli żyją w miastach, w których jest problem ze smogiem. Pojawiły się również pytania dotyczące praw kobiet, kwestii reprywatyzacji, pracy komorników oraz spraw osób starszych i z niepełnosprawnościami.

Sprawdź także

500.000 euro kary dziennie

Pół miliona euro dziennie za każdy dzień zwłoki w zastosowaniu się do decyzji Trybunału – …