Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / O poszanowanie tajemnicy adwokackiej

O poszanowanie tajemnicy adwokackiej

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej apeluje do mediów o poszanowanie tajemnicy adwokackiej i niepublikowanie uzyskanych niezgodnie z prawem materiałów objętych tą tajemnicą. Dziennikarze sami objęci są tajemnicą dziennikarską, powinni więc rozumieć wartość tajemnicy adwokackiej. Prezydium NRA wyraża zaniepokojenie przypadkamipublikowania przez media fragmentów rozmów i korespondencji pomiędzy adwokatami i ich klientami w sytuacjach, gdy takie nagrania lub kopie dokumentów znalazły się w przestrzeni publicznej na skutek przestępstwa – nielegalnych podsłuchów lub bezprawnego dostępu do poczty elektronicznej. Prezydium NRA przypomina i podkreśla, że tajemnica adwokacka jest chroniona i stanowi wartość nadrzędną dla realizacji prawa do obrony i uzyskania stosownej pomocy prawnej. Dziennikarze, którzy wykonując swój zawód, objęci są tajemnicą dziennikarską, powinni doskonale rozumieć, że naruszanie tajemnicy adwokackiej i dalsze rozpowszechnianie treści rozmów lub porad adwokackich stanowi poważne naruszenie zasad praworządności i podstawowych praw obywatelskich.
Prezydium NRA, które występowało w obronie tajemnicy dziennikarskiej, apeluje do mediów o poszanowanie tajemnicy adwokackiej i niepublikowanie uzyskanych niezgodnie z prawem materiałów objętych tajemnicą adwokacką.
Oświadczenie HFPC ws. zwalniania adwokatów tajemnicy
Sąd Okręgowy we Wrocławiu zwolnił adwokata z tajemnicy zawodowej. To już kolejny taki przypadek w ciągu ostatniego miesiąca. Na początku września warszawski Sąd Okręgowy wydał podobną decyzję wobec adw. Jacka Kondrackiego reprezentującego dziennikarzy tygodnika ?Wprost? ws. ?afery taśmowej?. HFPC wydała oświadczenie w tej sprawie. Tajemnica adwokacka to zobowiązanie do nieujawniania przez adwokata żadnych informacji, jakie uzyskał od klienta. Jej głównym celem jest ochrona wiadomości szczególnie wrażliwych, które klient zdradza adwokatowi w zaufaniu. Tajemnica obowiązuje prawników niezależnie od toczących się postępowań sądowych. ?Przepisy o zachowaniu tajemnicy adwokackiej mają na celu przede wszystkim ochronę konstytucyjnie gwarantowanych praw obywateli, ale również pośrednio i wymiaru sprawiedliwości. Tajemnica adwokacka i ściśle z nią związana tajemnica obrończa stanowią istotę wykonywania zawodu adwokata, a kolejne przypadki zwalniania z niej budzą nasze zaniepokojenie?? tłumaczy Marcin Wolny, prawnik HFPC. W wydanym oświadczeniu HFPC wskazuje, że tajemnica adwokacka ma ogromne znaczenie dla zagwarantowania rzetelności procesu oraz prawa do obrony i prawa do prywatności. ?HFPC z żalem odnotowuje, że (…) postanowienie sądu stanowi wyraz nasilającego się i niebezpiecznego trendu organów ścigania oraz sądów do przełamywania tajemnicy adwokackiej, stanowiącej esencję wykonywania tego zawodu? ? czytamy w oświadczeniu. W kwestii zwolnienia adwokatów z tajemnicy zawodowej wielokrotnie zabierał głos ETPC. W swoich orzeczeniach wskazywał, że tajemnica adwokacka ma szczególną wagę dla prawidłowego sprawowania wymiaru sprawiedliwości, a także jest podstawą zaufania pomiędzy prawnikiem, a jego klientem. ?W najbliższych dniach HFPC zwróci się do Sądu Okręgowego w Warszawie z prośbą o zadanie pytania prawnego Trybunałowi Konstytucyjnemu o zgodność przepisów dopuszczających zwolnienie z tajemnicy zawodowej z Konstytucją oraz EKPC? ? dodaje Marcin Wolny. Oświadczenie dostępne jest na stronie HJFPCz.

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …