Strona główna / Aktualności / O powrót świadczeń pielęgnacyjnych

O powrót świadczeń pielęgnacyjnych

Trybunał Konstytucyjny w dniu 5 grudnia 2013 r. rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący utraty z dniem 30 czerwca 2013 r. uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego przez część osób pobierających to świadczenie na podstawie ostatecznych i bezterminowych decyzji administracyjnych. Trybunał orzekł o niezgodnośc iz Konstytucją
zaskarżonych przepisów ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. W uzasadnieniu wyroku Trybunał Konstytucyjny wskazał na konieczność podjęcia prac legislacyjnych w celu przywrócenia stanu zgodnego z Konstytucją.
W wystąpieniu Rzecznik zwraca uwagę na szczególnie trudną sytuację osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, a nie są w stanie ponownie uzyskać zatrudnienie. Opiekunowie i ich podopieczni, mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego, nadal pozostają bez odpowiedniego zabezpieczenia finansowego. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie na temat stanu prac legislacyjnych zmierzających do wykonania omawianego wyroku Trybunału i przewidywanego terminu wejścia w życie nowej regulacji.

Sprawdź także

Szczyty pogardy prawa

„Spotkaniem publicystycznym” nazwał posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa świadek Mikołaj Pawlak. Odmówił złożenia przyrzeczenia, a …