Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / O przyszłości pozwów zbiorowych

O przyszłości pozwów zbiorowych

W siedzibie Polskiej Agencji Prasowej odbyła się debata ?Pozwy zbiorowe ? prawo i praktyka? z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna. Podczas spotkania dyskutowano o dotychczasowych doświadczeniach związanych ze składaniem i rozpatrywaniem pozwów zbiorowych po wejściu ustawy w życie
w połowie 2010 r. oraz kierunkach nowelizacji ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. W państwach członkowskich UE powszechnie podkreśla się korzyści płynące z wprowadzenia instytucji postępowania grupowego, które obejmują poprawienie funkcjonowania wspólnego rynku (przez podniesienie bezpieczeństwa prawnego nabywcy ? konsumenta), rozszerzenie zakresu dostępu do wymiaru sprawiedliwości.
Celem wprowadzenia postępowania grupowego do polskiego prawa było: Stworzenie możliwości rozstrzygnięcia wielu podobnych spraw różnych podmiotów w jednym postępowaniu. Ułatwienie dostępu obywatelom do sądu w sytuacjach, w których dochodzenie roszczenia w takim postępowaniu jest korzystniejsze dla nich niż indywidualne występowanie z własnym roszczeniem (np. w przypadku dochodzenia bardzo małych kwotowo roszczeń od jednego sprawcy szkody). Zwiększenie efektywności ochrony sądowej. Odciążenie sądów od rozpatrywania wielu podobnych spraw różnych podmiotów oraz zmniejszenie kosztów postępowania (np. wspólne postępowanie dowodowe). Ekonomia wymiaru sprawiedliwości. Zmniejszenie kosztów postępowania. Ujednolicenie rozstrzygnięć w podobnych sprawach.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …